Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika govorne komunikacije I
Kratica: MGK1-POOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. Vesna Katić
Izvođači:
Opis predmeta:
1. ODREĐENJE METODIKE GOVORNE KOMUNIKACIJE
1.1. Određenje Metodike govorne komunikacije
1.2. Odnos Metodike prema drugim znanostima
1.3. Predmet Metodike govorne komunikacije
1.4. Zadaci Metodike govorne komunikacije
1.5. Povezanost Metodike govorne komunikacije s drugim metodikama
2. GOVOR KAO SREDSTVO KOMUNIKACIJE:
2.1. Osnovni elementi govora (glas, riječ, rečenica)
2.2. Razvoj govora (faktori: unutarnji, vanjski; utjecaj majke; faze razvoja)
2.3. Komponente govora (glasovni suprasegment, dikcija, intonacija, govor tijela)
2.4. Osobine dobrog govorenja (osmišljenost i logičnost, svrsishodnost i cilj, pravilnost, živost i izražajnost,
glasnost i jasnost, tečnost i točnost
2.5. Komunikacija (definicije, zakoni, osnovni komunikacijski procesi: verbalni govor, neverbalni govor,
aktivno slušanje, feedback)
2.6. Socijalni, emocionalni i kognitivni kontekst komunikacije
2.7. Činitelji komunikacije
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Apel, K., Masterson, J. (2004), Jezik i govor od rođenja do 6. godine. Zagreb: Ostvarenje.
2. Brajša, P. (1996), Umijeće razgovora. Pula: C. A. S. H.
3. Posokhova, I. (1999), Razvoj govora i prevencija govornih poremećaja u djece. Zagreb: Ostvarenje.
Preporučena literatura:
4. Babić, N., Kuzma, Z.(1992), Funkcionalne karakteristike i efekti verbalnog ponašanja odgajatelja u komunikaciji s djecom. U: Institucionalna predšolska vzgoja v Slovenij, Bled, str. 25 ? 33.
5. McKay, M., Fanning, P., Paleg, K. (1997), Vještine komuniciranja udvoje. Zagreb: VBZ
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu