Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika likovne kulture I
Kratica: MLK1-POOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 15(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Anita Rončević
Izvođači:
Opis predmeta: Pristup likovnom djelu (likovni jezik, likovna područja, likovne tehnike, likovni motivi, analiza djela). Osnovna znanja iz crtanja, slikanja, prostorno-plastičnog oblikovanja, grafike i pisma, vizualnih komunikacija i dizajna, likovno-scenskog izraza. Posjete kulturnim ustanovama na području grada Rijeke (i šire) koje imaju vezu s likovnom umjetnošću ili likovnim izrazom. Veza sadržaja likovne kulture sa sadržajima drugih umjetnosti, psihologije, sociologije i pedagogije. Likovne igre. Lutke, lutkarstvo.

Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jakubin, M. (1989), Osnove likovnog jezika i likovne tehnike. Zagreb: Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
2. Karlavaris, B. (1986), Metodika likovnog vaspitanja predškolske dece - za treću i četvrtu godinu pedagoške akademije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Preporučena literatura:
3. Grgurić, N.,Jakubin, M. (1996), Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje. Zagreb: Educa.
4. Karlavaris, B. (1991), Metodika likovnog odgoja 1. Rijeka: Hofbauer.
5. Vrlič, T. ( 2001), Likovno-ustvarjalni razvoj otrok v predškolskem obdobju. Ljubljana: Debora.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu