Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pedagogija
Kratica: PED-1POOpterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Renata Čepić
Izvođači:
Opis predmeta: Antropologijski, biologijski, filozofski, sociologijski, psihologijski, pedagogijski aspekt odgoja. Utjecaj na pedagogijsku teoriju i pedagošku praksu. Heteronomne i autonomne teorije odgoja. Teorije i modeli odgojnog procesa. Suvremena teorijska ishodišta odgojnog procesa i njegova struktura. Metodološki pristup postavljanju cilja i zadataka odgoja u društvu, pedagogijskoj znanosti i školi. Sadržaj, oblici, metode, načela odgoja. Odnosi i relacije u odgojnom procesu. Pedagoške discipline i profesija odgajatelja/učitelja. Sustav odgoja i obrazovanja. Škola između tradicije i inovacije. Okolina s primarnim, sekundarnim, pozitivnim i negativnim utjecajima. Kritička analiza pedagogijske stvarnosti. Budućnost škole. Cjeloživotni odgoj i obrazovanje.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Giesecke, H. (1993), Uvod u pedagogiju. Zagreb: Educa.
2. Henting, H. (1997), Humana škola - škola mišljenja na nov način. Zagreb: Educa.
3. Mijatović, A. (ur.), (1999), Osnove suvremene pedagogije. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor.
Preporučena literatura:
4. Bratanić, M. (1996), Mikropedagogija. Zagreb: Školska knjiga.
5. Pivac, J. (1995), Škola u svijetu promjena. Zagreb: Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
6. Ostalo: Časopis Napredak, Školske novine.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu