Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Engleski jezik II
Kratica: EJ2-2POOpterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 30(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Pred. mr. sc. Ester Vidović
Izvođači:
Opis predmeta: Tekstualni. Gramatički: Tekstovi su odabrani na način da su ili iz struke, ili govore o struci, ili se bave problematikom koja je struci interesantna i bliska, a obrađuju teme kao što su: predškolski odgoj, pozitivni i negativni aspekti dječjih priča/pripovjedaka, odgojne metode, probleme pri odgoju; (nadarena djeca, hendikepirana djeca ...). Manji dio tekstualnog sadržaja odnosi se na kulturu i povijest zemlje čiji se jezik uči. Gramatički dio obuhvaća kompleksnije gramatičke pojmove i jezične konstrukcije.
Polaže se pismni i usmeni ispit.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Morrison, G. S., Merril, C. (1988), Early Chilhood Education. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Alujević, M. M. (2003), English For Educators. Split: Teachers College University of Split.
3. Thomson, A. J. Martinet. A. V. (1986), A practical English Grammar. Exercises 1 & 2.
Preporučena literatura:
4. Vitezić, M. (1989), Engleski jezik II (skripta). Rijeka: Pedagoški fakultet u Rijeci.
5. Izbor tekstova iz novina, publikacija, školskih knjiga
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Engleski jezik I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu