Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pedagoška ekologija
Kratica: PE-2POOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Prof. dr. sc. Vinka Uzelac
Izvođači:
Opis predmeta: Od ekologije biljaka i ekologije životinja do humane ekologije - ekologije čovjeka. Održiv razvoj: problemi i perspektive. Polazišta i pristupi odgoju i obrazovanju za održiv razvoj kao konceptu. Odgoj/obrazovanje za okoliš između znanja, vještina, navika, stavova i ponašanja. Vrijednosti u odgoju u obrazovanju za okoliš. Reforme odgojno-obrazovnih pokreta i modeli promoviranja odgoja i obrazovanja za održiv razvoj i pluralizam interesa. Potencijali i mogućnosti stjecanja iskustava i učenja o okolišu unutar lokalnog prostora. Određivanje pojedinih točaka gledišta za promatranje i praćenje promjena po okoliš. Prepoznavanje i definiranje negativnih i pozitivnih događaja po prirodni i izgrađeni okoliš. Stanje i problemi odgoja/obrazovanja za okoliš/održivi razvoj u praksi hrvatskih dječjih vrtića. Elementi vrtićkog kurikuluma u razvoju osjetljivosti djece za održivi razvoj. Igra kao preduvjet razvoja osjetljivosti za održivi razvoj. Aktivnosti različitih veza i odnosa s odgojno obrazovnim institucijama, društvenim i privrednim djelatnostima. Kakvoće i uspjeh procesa odgoja/obrazovanje za održivi razvoj kao rezultat interakcijskog djelovanja. Analiza vlastite aktivnosti, razvijanje kritičke i analitičke kompetencije koja je u svezi s radom u predškolskim i školskim institucijama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Devernay, B. i sur. (2001), Obrazovanje za okoliš i održivi razvoj. Zagreb: Centar za građanski odgoj i demokraciju.
2. Uzelac, V. i Starčević, I. (1999), Djeca i okoliš. Rijeka: Adamić.
3. Uzelac, V. (2002), Stanje i vizija obrazovanja studenata učiteljskih škola/nastavničkih fakulteta za okoliš. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor.
4. xxx: (2004), Ekologija u odgoju i obrazovanju. Gospić: Visoka učiteljska škola.
Preporučena literatura:
5. Cifrić, I. (1996), Ekološka pismenost između kulturne tradicije i ekološke svakodnevice. Socijalna ekologija, 5(3), 403-421.
6. Spajić-Vrkaš, V. i Hudek, J. (1995), Svijet u opasnosti: popularna ekološka početnica za učenike osnovne škole. Zagreb: kult film.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu