Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Izborni predmeti za akademsku godinu 2009/2010

Semestar 1
Izborni modul 1.A SUVREMENO RODITELJSTVO > Student upisuje oba kolegija iz Izbornog modula
KraticaPredmetPSADRGGLKLLK1MPKSJTJLK2ECTS
ORD-POOsnaživanje roditelja djece s posebnim potrebama3030000000000005.0
PSR-POPartnerstvo s roditeljima3003000000000005.0
SAV-POSavjetovanje3030000000000005.0
SR-POSuvremeno roditeljstvo3030000000000005.0
Izborni modul 1.B SUVREMENI ODGAJATELJ > Student upisuje oba kolegija iz Izbornog modula
KraticaPredmetPSADRGGLKLLK1MPKSJTJLK2ECTS
KUT-POKomunikacija u timu3030000000000005.0
KPO-POKontinuirano profesionalno obrazovanje30151500000000005.0
PP-POPozitivna psihologija3030000000000005.0
VIS-POVrjednovanje i samovrjednovanje30151500000000005.0
Semestar 2
Izborni modul 2.A METODOLOGIJA U RiPOiO > Student upisuje oba predmeta Izbornog modula
KraticaPredmetPSADRGGLKLLK1MPKSJTJLK2ECTS
MISZ-POMetodologija izrade stručnog i znanstvenog rada30151500000000005.0
PBP-POPretraživanje baza podataka15150000000300005.0
Izborni modul 2.B METODOLOGIJA U RiPOiO > Student upisuje oba predmeta iz Izbornog modula
KraticaPredmetPSADRGGLKLLK1MPKSJTJLK2ECTS
AI-POAkcijska istraživanja30151500000000005.0
IIE-POIstraživački instrumenti i evaluacija30151500000000005.0
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu