Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kineziološka kultura IV
Kratica: KK4-POOpterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 30(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Pred. Dragan Kinkela
Izvođači:
Opis predmeta:
Opće pripremne i specifične vježbe kroz različite organizacijske oblike rada (sa i bez pomagala, sa i bez glazbe).
Sadržaji atletike: trčanje (trčanje na kratke dionice, trčanje na duge dionice), skokovi (skok u dalj, skok u vis, troskok).
Sadržaji plivanja: obuka neplivača, tehnike plivanja ? prsno, kraul.
Sportske igre: odbojka i košarka (usavršavanje tehnike i igre).
Aerobic: aerobic, step aerobic.
Pješačke ture.

Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Literatura nije obvezatna!
Preporučena literatura:
2. U dogovoru s nastavnikom.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu