Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Predškolski odgoj, Izborni predmeti za akademsku godinu 2010/2011

Semestar 3
[2987] Izborni predmet I > Student bira jedan od ponuđenih predmeta
KraticaPredmetPSADRGGLKLLK1MPKSJTJLK2ECTS
GK-3PSGlazbena kultura3015000000000003.0
LK-3PSLikovna kultura3000000015000003.0
LO-3PPLikovno oblikovanje1500000030000003.0
Semestar 4
[2988] Izborni predmet II > Student bira jedan od ponuđenih predmeta
KraticaPredmetPSADRGGLKLLK1MPKSJTJLK2ECTS
OGK-4PSOdgoj glazbenom komunikacijom3015000000000003.0
OOD-4PSOdgoj i obrazovanje darovitih3015000000000003.0
Semestar 5
[2989] Izborni predmet III > Student bira jedan od ponuđenih predmeta
KraticaPredmetPSADRGGLKLLK1MPKSJTJLK2ECTS
FG-5PSFolklorna glazba1500001500000002.0
PS-5PSPlesne strukture1500000000001502.0
Semestar 6
[2990] Izborni predmet IV > Student bira jedan od ponuđenih predmeta
KraticaPredmetPSADRGGLKLLK1MPKSJTJLK2ECTS
PSR-6PSPartnerstvo s roditeljima3015000000000003.0
PCO-6PSPedagogija cjeloživotnog obrazovanja3015000000000003.0
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu