Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Predškolski odgoj, Izborni predmeti za akademsku godinu 2010/2011

Semestar 3
[4577] Izborni predmet I > Student bira jedan od ponuđenih predmeta
KraticaPredmetPSADRGGLKLLK1MPKSJTJLK2ECTS
G-GK-3PGlazbena kultura3015000000000003.0
G-LK-3PLikovna kultura3000000015000003.0
Semestar 4
[4586] Izborni predmet II > Student bira jedan od ponuđenih predmeta
KraticaPredmetPSADRGGLKLLK1MPKSJTJLK2ECTS
G-IMR-4PIgre za motorički razvoj1500000000300003.0
G-OOD-4POdgoj i obrazovanje darovitih3015000000000003.0
Semestar 5
[6288] Izborni predmet III > Student bira jedan od ponuđenih predmeta
KraticaPredmetPSADRGGLKLLK1MPKSJTJLK2ECTS
G-FG-5PFolklorna glazba1500001500000002.0
G-PS-5PPlesne strukture1500000000001502.0
Semestar 6
[6289] Izborni predmet IV > Student bira jedan od ponuđenih predmeta
KraticaPredmetPSADRGGLKLLK1MPKSJTJLK2ECTS
G-DSS-6PDramsko i scensko stvaralaštvo3000150000000003.0
G-PSR-6PPartnerstvo s roditeljima3015000000000003.0
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu