Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Informatički praktikum
Kratica: IP-1POOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 30(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Jasminka Mezak
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Grundler, D. (1995), Osobna računala. Zagreb. INA-INFO.
2. Skupina autora, (1999), Poslovno računalstvo. Zagreb: Znak
3. Šavle, S. (2003), Metodički priručnik za nastavu informatike u prvom razredu osnovne škole. Rijeka: Adamić.
4. Šavle, S. (2003), Windows, XP. Rijeka: Adamić.
Preporučena literatura:
5. Maravić, J. (2003), UNESCOV dokument o informacijskoj tehnologiji u obrazovanju, Edupoint-časopis o primjeni informacijskih tehnologija u obrazovanju, prosinac.
6. Internet
7. http://edupoint.carnet.hr/casopis/aktualni/teme.html
8. http://members.ozemail.com.au/~caveman/Creative/Children/index.html
9. http://www.wiu.edu/users/mimacp/win/articles/engag.html
10. http://terc.edu/investigations/relevant/html/EffectiveUse.html
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu