Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sociologija odgoja
Kratica: SO-2POOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Doc. dr. sc. Željko Boneta
Izvođači:
Opis predmeta: Uvod: specifičnosti sociološkog motrišta, teorijske perspektive u suvremenoj sociologiji.
Kultura i identitet: značajke kulture, jedinstvo i mnogostrukost kulture, osobni i grupni identiteti.
Socijalizacija i devijantnost: društvene uloge i položaji, socijalna kontrola i devijantnost, socijalna interakcija.
Društvene grupe: vrste grupa, grupna dinamika, formalne organizacije, kolektivno ponašanje.
Socijalna stratifikacija i socijalna mobilnost: oblici i posljedice stratifikacije, profesije i zanimanja.
Obitelj: funkcije i struktura obitelji, brak i kriza suvremene obitelji, moderna i postmoderna obitelj.
Religija: tipovi religija i vrste religijskih organizacija, sekularizacija i desekularizacija.
Obrazovanje: postmoderne perspektive o obrazovanju, različita obrazovna postignuća.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Haralambos, M. (1989), Uvod u sociologiju. Zagreb: Globus. (Poglavlja: 1. Sociološko gledište; 2. Društvena stratifikacija; 9. Žene i društvo; 10. Devijantnost)
2. Haralambos, M. (2002), Sociologija, Teme i perspektive. Zagreb: Golden Marketing. (Poglavlja: 8. Obitelji i kućanstva, 11. Obrazovanje)
3. Fanuko, N. (2004), Sociologija. Zagreb: Profil.
Preporučena literatura:
4. Šporer, Ž. (1990), Sociologija profesija. Zagreb: Sociološko društvo Hrvatske.
5. Perasović, B. (2001), Urbana plemena. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
6. Ritzer, G. (1999), McDonaldizacija društva. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu