Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Odgoj djece s posebnim potrebama
Kratica: ODPP-3PSOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 15(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: dr. sc. Sanja Skočić Mihić
Izvođači:
Opis predmeta: 1. Osnovna opća obilježja predškolske djece s posebnim potrebama; Osvrt na posebna obilježja djece predškolske dobi s posebnim potrebama; rizični faktori u razvoju djece predškolske dobi s posebnim potrebama.
2. Analiza populacije djece s posebnim potrebama predškolske dobi, pregled značajnih skupina uzroka razvojnih specifičnosti male djece.
3. Osobine razvoja predškolske djece s oštećenjima vida, s oštećenjima sluha, tjelesnim oštećenjima i kroničnim bolestima, osobine razvoja djece s glasovno-govornim teškoćama, djece s mentalnom retardacijom, djece s poremećajima u ponašanju, osobine djece s autističnim razvojnim poremećajem; osobitosti razvoja višestruko oštećene predškolske djece; nadarena djeca predškolske dobi.
4. Proces identifikacije, postupci dijagnosticiranja; Timski pristup u dijagnosticiranju s posebnim naglaskom na ulogu odgajatelja predškolske djece, pregled pristupa u dijagnosticiranju odgojnih potreba djece sa specifičnostima u razvoju, instrumenti u dijagnosticiranju namijenjeni odgajateljima.
5. Interdisplinarnost predškolskog odgoja djece s posebnim potrebama.: Modeli rada s djecom s posebnim potrebama; ciljevi i zadaci odgoja predškolske djece s posebnim potrebama; komparacija različitih modela rada s djecom s posebnim potrebama predškolske dobi.
6. Proces integracije djece s posebnim potrebama; pretpostavke uspješnog uključivanja djece s posebnim potrebama u redovne vrtiće, uvjeti za uključivanje djece s posebnim potrebama u predškolske ustanove; programi rane intervencije.
7. Obilježja obiteljskog odgoja djece s posebnim potrebama, stavovi roditelja prema svom djetetu s posebnim potrebama, stručna podrška roditeljima djece s posebnim potrebama.

Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Čudina ? Obradović, M. (1990), Nadarenost. Zagreb: Školska knjiga.
2. Kostelnik M. J., Onaga E., Rhode B., Whiren A. (2004), Djeca s posebnim potrebama. Zagreb: Educa.
3. Ribić, K. (1991), Psihofizičke razvojne teškoće. Zadar: Forum.
Preporučena literatura:
4. Bowen, B. i drugi (1995), Integriranje hendikepirane djece u ustanovama za predškolski odgoj. Zagreb: Novi prijatelji.
5. Dulčić, A., Kondić, Lj.(2002), Djeca oštećena sluha. Zagreb: Alinea.
6. Časopisi: Napredak, Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja (Defektologija), Educa, Školske novine, Dijete, vrtić, obitelj
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu