Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Stručna praksa II
Kratica: SP2-4PSOpterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 30(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. Vesna Katić
Izvođači:
Opis predmeta:
1. Upoznati ustroj i karakteristike predškolske ustanove ? dječjeg vrtića, te specifične uvjete za provođenje ranog odgoja i obrazovanja (prostorne, materijalne, kadrovske, programske i dr.)
2. Upoznati karakteristike i posebnosti odgojno-obrazovne skupine u kojoj student boravi uz odabranog odgojitelja ? mentora, te uvjete i način zadovoljavanja razvojnih i individualnih potreba djece kroz slijedeće elemente:
? sastav grupe (broj djece, dob, spol, imena, individualne i grupne značajke)
? struktura prostora i materijalni uvjeti u sobi dnevnog boravka i ostalim pripadajućim prostorijama (poticajnost okruženja)
? uvažavanje individualnih razlika i posebnosti djece tijekom provođenja odgojno-obrazovnog procesa (poštivanje razvojnih mogućnosti; interesa; prava na izbor igrovnog materijala, aktivnosti, prijatelja, prostora za igru...)
3. Sagledati značaj, složenost i sustavnost pedagoške dokumentacije odgojno-obrazovne grupe putem upoznavanja:
? imenika djece
? prozivnika
? orijentacijskog plana i programa odgojno-obrazovnog rada
? ostale relevantne dokumentacije.
4. Hospitirati u odgojno ? obrazovnoj grupi odgojitelja ? mentora, pri čemu student ostvaruje prethodno navedene zadaće, a također asistira, pomaže mentoru u realizaciji dnevnih poslova u skladu sa svojom ulogom i iskustvu (prema stručnoj procjeni odgojitelja ? mentora i tekućim potrebama samoga procesa).

Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (1991), Glasnik 7/8, Zagreb: Ministarstvo prosvjete i športa RH
Preporučena literatura:
2. časopis Dijete Vrtić Obitelj
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu