Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika odgojne komunikacije ranog djetinjstva II
Kratica: MOK2-5PSOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 15(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. Vesna Katić
Izvođači:
Opis predmeta: CILJEVI UČENJA:
Upoznati osnovne uvjete za poticanje razvoja govorne komunikacije u izvanobiteljskim uvjetima djelovanjem na cjeloviti razvoj svih aktualnih i potencijalnih sposobnosti predškolske djece

SPECIFIČNE KOMPETENCIJE
- Prepoznati i analizirati osnovne činioce, uvjete i različite metodičke postupke pri oblikovanju cjeline odgojno-obrazovnog procesa usmjerenog na razvoj govorne komunikacije predškolske djece
- Analizirati i sintetizirati sadržaje s psihofizičkim karakteristikama razvoja predškolske djece
- Aktivno primjenjivati stečene spoznaje o osnovnim komunikacijskim procesima usvakodnevnom životu i odgojno ? obrazovnim situacijama

SADRŽAJ PREDMETA
1. Značaj metodičkog oblikovanja interakcije u institucionalnom kontekstu (interakcija i komunikacija s odraslima i djecom)
- Sredina kao skup međuljudskih, fizičkih i pedagoških uvjeta odgojne komunikacije
- Međuljudski odnos ? temelj odgojnog procesa
- Sredstva i pomagala
- Metodički postupci u poticanju razvoja verbalne komunikacije
- Opće metode rada
- Metode primjene književnog teksta
- Odgajatelj kao posrednik
2.Struktura odgojno ? obrazovnog procesa u institucionalnom kontekstu u oblikovanju i razvoju govorne i jezičke kompetencije djece ranog i predškolskog uzrasta
- Aktivnosti djece u odgojno ? obrazovnom procesu
- Izbor i metodičko strukturiranje sadržaja

OBVEZE STUDENTICA
- Status predmeta: OBVEZATAN ? zimski semestar
- Bodovna vrijednost: 5 ECTS (140 sati rada)
- (1) Pohađanje nastave ? 0,80 ECTS (10 ECTS postotnih bodova)
Obveza ? minimalno 22,4 =23 sata boravka na nastavi - donosi 5 ECTS postotnih bodova
studenti koji ne provedu minimalno 23 sata na nastavi ? nemaju mogućno dobivanja 0,80 ECTS boda i time gube mogućnost dobivanja potpisa i izlaska na usmeni ispit Prisustvovanje nastavi od 23 do maksimalnog broja sati ODRŽANE NASTAVE (45 sati minus tri sata u vrijeme održavanja SP III = 42 sata) - donosi 10 ECTS postotnih bodova
PRIJEDLOG DISTRIBUCIJE:
23 ? 27 sati = 5 ECTS postotnih bodova
28 ? 30 sati = 6 ECTS postotnih bodova
31 ? 33 sati = 7 ECTS postotnih bodova
34 ? 36 sati = 8 ECTS postotnih bodova
37 ? 39 sati = 9 ECTS postotnih bodova
40 ? 42 sata = 10 ECTS postotnih bodova
Ako se ukupni broj sati održane nastave promijeni ? mijenja se i distribucija

- (2) Aktivnost u nastavi ? 0,40 ECTS (10 ECTS postotnih bodova)
1. Samoprocjena
- Donosi ukupno 5 ECTS postotnih bodova Provodila bi se jednom mjesečno
Obrazac samoprocjene osmisliti prema studentskim prijedlozima aktivnosti u nastavi
2. Pročitan i napisan prikaz članka (ili sadržaja drugog medija) sa sadržajem nastavne građe ? mjesec siječanj 2010. ? pregled
3. Sudjelovanje i pismeni prikaz vježbi provedenih na nastavi ili u vrtiću
Može se izabrati prijedlog 2 ili 3 od kojih svaki donosi još 5 ECTS postotnih bodova

- (3) Samostalni zadaci ? 1ECTS (20 ECTS postotnih bodova)
1 ECTS moguće je dobiti nakon 3 samostalna zadataka ? 20 ECTS postotnih bodova
Rok izrade: 1 ? 2 tjedna
Detaljne informacije o zadatku će se naknadno dati studentu

- (4) Kontinuirana provjera znanja ? 1 ECTS (30 ECTS postotnih bodova)
Uključuje 2 pismene provjere (ukupno maksimalno 30 ECTS postotnih bodova):
- 24. studeni 2009. (Metodičko oblikovanje socijalne interakcije u institucionalnom kontekstu (sredina) - 15 ECTS postotnih bodova
- 19. siječanj 2010. (Sadržaji rada) - 15 ECTS postotnih bodova

- (5) Završni ispit (30 ECTS postotnih bodova)
- Pismeni ispit - 1,20 ECTS (20 ECTS postotnih bodova)
Student može biti oslobođen pismenog i usmenog ispita ako je do završetka semestra sakupio 65 - 70 ECTS postotnih bodova (ispit normalno prijaviti i na dan ispita doći upisati ocjenu izvrstan (5))
Pismenom ispitu može pristupiti student koji je:
- Uspješno položio Metodiku odgojne komunikacije ranog djetinjstva I (a bilo bi jako dobro i Predškolsku pedagogiju II)
- Uspješno izvršio sve obveze u okviru MOKRD II (sakupio minimalno 40 ECTS postotnih bodova)
Na pismenom ispitu može dobiti ukupno 20 ECTS postotnih bodova

- Usmeni ispit - 0,60 ECTS (10 ECTS postotnih bodova)
Usmenom ispitu može pristupiti student koji je:
Na pismenom ispitu sakupio minimalno 8 ECTS postotnih bodova
Na usmenom ispitu može dobiti ukupno 10 ECTS postotnih bodova:
0 - 2 ECTS postotnih bodova - ocjena 2
3 - 5 ECTS postotnih bodova - ocjena 3
6 - 8 ECTS postotnih bodova - ocjena 4
9 -10 ECTS postotnih bodova - ocjena 5

Konačna ocjena nakon polaganja pismenog i usmenog ispita predstavlja zbroj ECTS postotnih bodova
ECTS postotni bodovi Ocjena
86 - 100 5
71 - 85 4
56 - 70 3
41 - 55 2
0 - 40 1
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. OBVEZNA LITERATURA: 1. Literatura predložena za Metodiku odgojne komunikacije ranog djetinjstva I 2. Ajduković, Ž. i drugi. (2007), Velika enciklopedija malih aktivnosti. Zagreb: Školska knjiga. 3. Bognar, L., Matijević, M. (2005), Didaktika. Zagreb: Školska knjiga: 323 ? 395. 4. Bratanić, M. (1991), Mikropedagogija ? interakcijsko ? komunikacijski aspekti odgoja. Zagreb: Školska knjiga. 5. Herljević, I. (2002), Govor, ritam, pokret. Lekenik: Ostvarenje. 6. Ljubetić, M. (2009), Vrtić po mjeri djeteta. Zagreb: Školske novine: 43 ? 74. 7. Miljak, A. (2009), Življenje djece u vrtiću. Zagreb: SM Naklada: 11 ? 156. 8. Petrović Sočo, B. (1997), Dijete, odgajatelj i slikovnica, akcijsko istraživanje. Zagreb: Alineja. 9. Slunjski, E. (2008), Dječji vrtić zajednica koja uči. Zagreb: Spektar media: 21 ? 171.
Preporučena literatura:
2. IZBORNA LITERATURA: 1. Brajša, P. (1993), pedagoška komunikologija. Zagreb: Školske novine. 2. Čudina ? Obradović, M. (2004), Kad kraljevna piše kraljeviću, psihološki temelji učenja čitanja i pisanja. Zagreb: Pučko otvoreno učilište Korak po korak. 3. Hannaford, C. (2007), pametni pokreti. Lekenik: Ostvarenje. 4. Likierman, H., Muter, V. (2007), Pripremite dijete za školu. Zagreb: Ostvarenje d. o. o. 5. Lisica, D. (2004), Put do dječjeg srca. Zagreb: Golden marketing ? Tehnička knjiga. 6. Oussoren, R. (2007), Ples pisanja. Lekenik: Ostvarenje. 7. Peteh, M. (1999), Svako slovo nešto novo. Zagreb: Alineja. 8. Posokhova, I. Izgovor: kako ga poboljšati. Lekenik: Ostvarenje. 9. Thomas, P. (2007), Čarolija opuštanja. Lekenik: Ostvarenje
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Metodika odgojne komunikacije ranog djetinjstva I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu