Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Jezično-komunikacijski integrirani kurikulum I
Kratica: JKK1-5PPOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 15(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. Vesna Katić
Izvođači:
Opis predmeta: SADRŽAJ PREDMETA

1. 06.10.2011. Uvodni sat
2. 13.10.2011. Osnovni pojmovi : Jezik ? komunikacija ? integrirani kurikulum
3. 20.10.2011. Govor kao sredstvo komunikacije (osnovni elementi, komponente, osobine dobrog govora)
4. 27.10.2011. Faktori razvoja govora
5. 03.11.2011. Osnovni pojmovi i zakoni komunikacije; funkcija komunikacije kod predškolske djece
6 10.11.2011. Osnovni komunikacijski procesi ? verbalni govor
7. 17.11.2011. Osnovni komunikacijski procesi ? neverbalna komunikacija
8. 24.11.2011. Osnovni komunikacijski procesi ? aktivno slušanje, povratna informacija
9. 01.12.2011. Integrirani kurikuluma ? određenje, individualizacija
10. 08.12.2011. Integrirani kurikuluma ? materijalno i prostorno okruženje
11. 15.12.2011. Integrirani kurikuluma ? strategije poučavanja
12. 22.12.2011. Integrirani kurikuluma ? planiranje i procjenjivanje
13. 12.01.2012. Uloga odgajatelja
14. 19.01.2012. Uloga odgajatelja
15. 26.01.2012. Završni sat

OBVEZE STUDENATA/STUDENTICA
Status predmeta: OBVEZATAN ? zimski semestar
Bodovna vrijednost: 4 ECTS (120 sati rada)
Aktivnost ECTS bodovi ECTS postotni bodovi
Pohađanje nastave 1 15
Seminarski rad 1,5 40
Kontinuirana provjera znanja 1,5 45

Ukupan broj postotnih bodova koje student može ostvariti tijekom nastave je 100 ECTS postotnih bodova

Konačni uspjeh na predmetu je zbroj postotaka uspješnosti koji je student ostvario tijekom nastave
U indeks se ne upisuje ocjena, već samo potpisom, nastavnik potvrđuje izvršavanje obveza
Studenti koji su tijekom nastave ostvarili:
od 0 do 39,9 ECTS postotnih bodova, ne mogu steći ECTS bodove. Ovi studenti obvezni su u slijedećoj akademskoj godini ponovno upisati predmet.
Od 40 do 100 ECTS postotnih bodova ostvaruju pravo na potpis i priznavanje izvršenih obveza
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Apel, K., Masterson, J. (2004), Jezik i govor od rođenja do 6. godine. Zagreb: Ostvarenje. Bognar, L., Matijević, M. (2005), Didaktika. Zagreb: Školska knjiga. (str. 29, 30, 101-162, 357-372) Bratanić, M. (1991), Mikropedagogija. Zagreb: Školska knjiga. (Str. 75-90) Silić, A. (2007), Prirodno učenje stranog (engleskog) jezika djece predškolske dobi. Zagreb: Mali profesor. Slunjski, E. (2001), Integrirani predškolski kurikulum. Zagreb: Mali profesor.
Preporučena literatura:
2. Jensen, E. (2003), Super ? nastava. Zagreb: Educa. Kuvač, J., Palmović, M. (2007), Metodologija istraživanja dječjeg jezika. Jastrebarsko: Naklada Slap.:7 ? 63. McKay, M., Fanning, P., Paleg, K. (1997), Vještine komuniciranja u dvoje. Zagreb: VBZ. Pavličević ? Franić, D. (2005), Komunikacijom do gramatike. Zagreb: Alfa. (str. 18-30) Posokhova, I. (1999), Razvoj govora i prevencija govornih poremećaja u djece. Zagreb: Ostvarenje. Stančić, V., Ljubešić, M. (1994), Jezik, govor, spoznaja. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. (str. 11-14; 19- 35; 51-56; 77-85; 160-189; 191-239; 241- 284.) Starc, B., Čudina ? Obradović, M. i drugi. (2004), Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi. Zagreb: Golden marketing ? Tehnička knjiga. (Str. 26-30, 68-69, 75-76, 81-83, 90-92, 103-105, 118-119, 132-133, 147, 158). Škarić, I. (2000), Temeljci suvremenoga govorništva. Zagreb: Školska knjiga. (Str. 147 ? 165)
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu