Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Glazbeni praktikum I
Kratica: GP1-3PPOpterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 15(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. Sanja Šamanić
Izvođači: Natalia Hriberski prof. ( Ostale glazbene vježbe )
Opis predmeta: 1.1 Obveze studenata/studentica, praćene i ocjenjivanje:

Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi ( v ) Školskih sati: 15 Udio u ECTS:_0,2_ Udio u ocjeni:_20_%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Obveza je studenta pohađanje vježbi te aktivno sudjelovanje na nastavi. O prisustvovanju nastavi nastavnik će voditi evidencijski list. Pohađanje nastave obuhvaća 10% ECTS bodova. Ako student izostane 5 puta s nastave, gubi 10% ECTS bodova koji se odnose na pohađanje nastave i smatrati će se da nije izvršio svoje nastavne obveze. Aktivnost na nastavu nosi 10% ECTS bodova. Tijekom predavanja i vježbi student mora aktivno sudjelovati u nastavi što podrazumijeva ? izvršavanje zadanih radnih zadaća, aktivno praćenje nastavnih zadataka što znači pjevanje i sviranjeOpis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:

Praktični rad Sati (procjena): 3 Udio u ECTS: 0,2 Udio u ocjeni:_20_%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Student je obvezatan pohađati nastavu, koja uključuje i praktičan rad na satu vježbi. Da bi izvedba svakog zadanog primjera bila u potpunosti izvedena na primjeren način,na studentovom početnom stupnju savladavanja sviračkih kompetencija, potrebno je savladati preciznost u izvedbi dječje pjesmice, koji se u svakom zadanom primjeru mijenja, ovisno o ritmu, melodiji i pratnji. Znači, potrebno je prilagoditi izvedbu karakteru zadanog primjera . Od 30 obaveznih primjera student će odabranih 20 skladbi koje će odsvirati na primjeren način. Svaki odabrani i uspješno izveden primjer biti će bodovan sa 2% boda i ukupno dobiti 20%.

Ostali samostalni zadaci Sati (procjena): 8 Udio u ECTS: 0,2 Udio u ocjeni:_20_%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Samostalni zadaci odnose se na glazbene primjere koji se na svakom satu zadaju studentima da ih samostalno pripreme za idući sat vježbi. Student je obvezatan izvesti minimum 30 primjera. Odabrani primjeri koji se izvode s obje ruke bit će ocijenjeni sa po 2% boda. Nastavnik ocjenjuje preciznost i točnost izvedbe meloritmičkog primjera (1%) i vokalnu izvedbu istog (1%).

Kolokvij:pismeni Sati (procjena): 3 Udio u Udio u
ECTS: 0,2 ocjeni: 20%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Obveza je studenata da se uz literaturu i vježbe pripremaju za pismeni kolokvij. Kolokvij će obuhvatiti dimenzije kolegija koje su se obrađivale tijekom nastave vježbi.

Kolokvij: usmeni Sati (procjena): 3 Udio u ECTS: 0,2 Udio u ocjeni:_20_%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Obveza je studenata da se uz literaturu i vježbe pripremaju za kolokvij. Kolokvij će obuhvatiti dimenzije kolegija koje su se obrađivale tijekom nastave vježbi. Student će izvesti 2 zadana primjera i za svaki točno riješeni zadatak dobiti će 10% boda.

1.2 Pristup učenju i poučavanju u predmetu:
Za uspješan rad i napredovanje u predmetu student bi trebao imati vlastiti instrument
(klavijaturu) za vježbanje kod kuće. Tijekom izvođenja nastave kolegija student mora kontinuirano raditi i vježbati jer je princip učenja i realizacije sadržaja tako najučinkovitiji. Poželjno je razviti naviku svakodnevnog i kratkog vježbanja jer je potrebna koncentracija time veća, a češća ponavljanja daju najbolje rezultate. Posebnu pažnju treba uputiti na kontinuirano pohađanje nastave jer se glazbeni znakovi, pravila i sadržaji postupno nadograđuju, nadopunjuju na prethodne i svaki segment nastave ima potrebnu težinu i predviđeni kontinuitet. Na taj način studenti mogu očekivati razvijanje očekivanih kompetencija, uz redovito izvršavanje domaćih zadaća i aktivno sudjelovanje na vježbama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 2.9.1 Šamanić, S.,(2011), Glazbeni ključ, Učiteljski fakultet u Rijeci 2.9.2 Banov, N.,(2006), Od brojalice do pjesme, Glazbena škola A. J. Matić, Rijeka 2.9.3 Đefri-Bošnjak, V.,(2001), Ja volim pjesmu, pjesma voli mene, Centar za predškolski odgoj, Osijek 2.9.4 Goran, Lj.,Marić, Lj.,(1991), Spavaj, spavaj, zlato moje, Školska knjiga, Zagreb 2.9.5 Riman, M.,(2008), Dijete pjeva, Učiteljski fakultet u Rijeci, Rijeka
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu