Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Glazbeno pismo
Kratica: GP-1USOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Prof. dr. sc. Marija Riman
Izvođači:
Opis predmeta: Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi (p i v ) Školskih sati:
30 Udio u ECTS:_1_ Udio u ocjeni:_10_%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Studenti trebaju prisustvovati i aktivno sudjelovati na nastavi. Tijekom tjedna zasebno se bilježi prisustvo studenta na predavanjima. Student može prikupiti 10% bodova ukoliko izostane sa nastave manje od četiri puta. Za veći broj izostanaka studentu se oduzimaju bodovi po ovoj formuli: 1 bod za četiri izostanka, 3 boda za pet izostanaka, 6 bodova za šest izostanaka i 10 bodova za sedam izostanaka. Studenti sportaši koji početkom nastave nastavniku donesu kategorizaciju Hrvatskog olimpijskog odbora i studenti koji odmah po povratku nakon bolesti nastavniku donesu liječničku potvrdu ne gube bodove za izostanke s nastave.

Vježbe Sati (procjena):15 Udio u
ECTS: 0,5 Udio u ocjeni:_15%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Studenti trebaju prisustvovati i aktivno sudjelovati na vježbama. Tijekom vježbi studenti su dužni samostalno izraditi tri vježbe koje će obraditi ritam, transpoziciju i harmonizaciju zadane melodije. Za svaku uspješno obavljenu vježbu student može ostvariti maksimum 5 bodova.

Kolokviji i priprema za kont. provjeru znanja Sati (procjena): 30 Udio u ECTS: 1 Udio u ocjeni:_45_%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Provjera znanja provodi se kroz 2 pisana kolokvija. Prvi kolokvij se odnosi na pisanje nota u violinskom i bas ključu, ljestvice kvintnog i kvartnog kruga i nosi maksimalno 25 bodova. Drugi kolokvij odnosi se na pisanje akorda, harmonizaciju i transpoziciju zadane melodije i nosi maksimalno 20 bodova.
Studenti sportaši koji imaju kategorizaciju Hrvatskog olimpijskog odbora ukoliko budu u vrijeme kontinuirane provjere znanja imali sportske aktivnosti mogu pisati provjeru znanja s izmijenjenim ispitnim pitanjima u vrijeme prvih konzultacija nakon povratka na nastavu. Isto se odnosi i na studente koji u vrijeme kontinuirane provjere znanja budu bolesni i dostave potvrdu liječnika.
Završni ispit: pismeni Sati (procjena):15 Udio u ECTS: 0,5 Udio u ocjeni:_30_%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:

Pismeni ispit odnosi se na pitanja iz teorije glazbe (note u violinskom i bas ključu, ljestvice kvintnog i kvartnog kruga, akordi, harmonizacija i transpozicija zadane melodije). Na pismenom ispitu student mora dobiti minimalno 50% od ukupnog broja predviđenih bodova.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1 Završki, J. (1999) Teorija glazbe, Zagreb: PKZ 2 Petrović, T. (2007) Osnove glazbene teorije, Zagreb: HDGT 3. Riman, M. (2008) Dijete pjeva, Učiteljski fakultet, Rijeka
Preporučena literatura:
2. 1. Sam, R. (1998) Glazbeni doživljaj u odgoju djeteta, Rijeka: Glosa (odbrana poglavlja) 2. Županović, L. (1995) Tvorba glazbenog djela, Zagreb: Školska knjiga
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu