Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Engleski jezik
Kratica: EJ-1PPOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 30(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Ester Vidović
Izvođači: Morana Drakulić prof. ( Vježbe iz stranog jezika )
Opis predmeta: Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet
Sveučilišna avenija 6
Akademska godina: 2012./13.


INTEGRIRANE JEZIČNE VJEŠTINE
Studij: Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Broj i oznaka predmeta IJV
Web stranica predmeta:
ECTS bodovi: 3
Nastavno opterećenje: 2(P), 1 (V), 0(S),
Mjesto izvođenja nastave:


Nositeljica predmeta:
dr.sc. Ester Vidović, viši predavač
Broj sobe: 476
Vrijeme konzultacija: četvrtak od 9.00 do 10.30
Telefon: 265-815
e-mail: ester@ufri.hr
Web stranica:

1.1 Sadržaj predmeta:
Čitanje, slušanje i obrađivanje tekstova iz različitih područja svakodnevnog života kojima se obogaćuje leksičko znanje studenata kroz razne oblike govornih i pismenih vježbi. Frazalni glagoli, kolokacije, sinonimi, antonimi, idiomi, odnosne rečenice. Naglasak se stavlja na strukturalnu točnost - utjecaj gramatičkih struktura na značenje i ostvarivanje komunikacije. Razvijanje vještine pisanja uvažavajući faze promišljanja o zadanoj temi, selekcija ideja, izrada nacrta, uobličavanje po odlomcima, pisanje i dorađivanje teksta. Razvijanje produktivne vještine govorenja na temelju usmene obrade zadanih tekstova kroz različite oblike aktivnosti (prepričavanje, opisivanje, izražavanje vlastitog stava i mišljenja). Pisanje kritike odgledanog filma ili pročitane knjige.

1.2 Obveze studenata/studentica, praćene i ocjenjivanje:

Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi (p, v i s) Školskih sati: 38 Udio u ECTS:_1.20_ Udio u ocjeni: _20_%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:Tolerira se 3 izostanaka. Svaki sljedeći nedolazak rezultirat će oduzimanjem po jednog ocjenskog boda (1%).Čitanje i analiza teksta, odgovaranje na pitanja, nadopunjavanje teksta, rješavanje gramatičkih zadataka,sudjelovanje u raspravama, pisanje kraćih sastavaka.
Kolokviji i priprema za kont. provjeru znanja Sati (procjena): 24 Udio u ECTS:0.8 Udio u ocjeni:_50_%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:Dva su kolokvija. Svaki međuispit nosi 30 bodova u testu i maksimalno 20 ocjenskih bodova. 1. Kolokvij: prijevod, phrasal verbs, adverb collocations, synonyms and antonyms, 2. Kolokvij: prijevod, idioms, relative clauses.Tablica: (3-4 bodova u testu-1%, 5-6 - 2%, 7-8-3%, 9-10- 4%, 11-12- 5%, 13-14- 6%, 15-16- 7%, 17-18- 8%, 19-20- 9%, 21-22-10%, 23-24-11%, 25-26 ? 12%, 27-28-13%, 29-14%, 30-31-15%, 32-33 ? 16%, 34 ? 35 - 17%, 36- 37- 18%, 38 -19%, 39-40- 20%)Domaće zadaće: review of a book/film, formal and informal letters (2x5%=10%)
Završni ispit: pismeni Sati (procjena): 30 Udio u ECTS: 1 Udio u ocjeni:_30_%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:Na pismenom dijelu ispita od studenta se očekuje da zna primijeniti usvojeno gramatičko i leksičko znanje prevođenjem engleskog teksta na hrvatski jezik i rješavanje zadataka objektivnog tipa u kojima se testira gramatičko (infinitives, adverbs, conjunctions) i leksičko znanje (discussing pros and cons).Tablica: (6 - 7 bodova u testu- 1%, 8-9 - 2%, 10-11-3%, 12-13- 4%, 14-15- 5%, 16-17- 6%, 18-19- 7%, 20- 8%, 21-22 - 9%, 23-24-10%, 26-11%, 27-28 ? 12%, 29-13%, 30-31-14%, 32-33-15%, 34 ? 16%, 35 ? 36 - 17%, 37- 38 - 18%, 39 -19%, 40-41- 20%, 43-44 - 21%, 45-46-22%, 47-48-23%, 49- 24%, 50-51- 25%, 52-26%, 53-54- 27%, 55-56-28%, 57-58-29%, 59-60- 30%).


Privitak B:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1.1 Literatura (izvori za učenje) Obavezna:2.9.1. Soars, L.&J. (2006.) New Headway Advanced, Oxford, OUP2.9.2. M.Mc.Carthy, F.O´Dell: (2005.): English Collocations in Use, Cambridge, CUP2.9.3. P. Watcyn ? Jones (2004): Idioms, Edinburgh, Penguin Books 2.9.4. Englesko-engleski rječnik po izboru Dodatna:2.9.5.Thomson& Martinet (1986.) A Practical Englsih Grammar2.9.6. Bujas, Ž. (1999.) Veliki hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski rječnik, Zagreb,
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu