Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatski jezik I
Kratica: HJ1-1USOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 30(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Emilija Reljac-Fajs
Izvođači:
Opis predmeta: Hrvatski jezik prema europskim jezicima/europski jezici/indoeuropska jezična zajednica
Povijest hrvatskoga jezika od početaka pismenosti do 21.stoljeća
Fonološki sustav hrvatskoga standardnog jezika
Naglasak u hrvatskomu jeziku
Grafemski sustav hrvatskoga jezika
Morfološki sustav hrvatskoga standardnoga jezika
Promjenjive riječi
Nepromjenjive riječi
Tvorba riječi
Tvorba imenica i pridjeva
Tvorba glagola i priloga
Hrvatska narječja, dijalekti i govori
Pravopisne norme hrvatskoga standardnog jezika
Fonostilistika i morfostilistika
Znanosti o hrvatskom jeziku
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Literatura se odnosi na kolegije Hrvatski jezik 1, 2. Dostupna je u knjižnicama.
2. Literatura se odnosi na kolegije Hrvatski jezik 1, 2. Dostupna je u knjižnicama.
3. Obavezna: Anić,V.-Silić,J.:Pravopis hrvatskoga jezika, Zagreb, Novi Liber, Školska knjiga, 2001. Težak,S. - Babić,S.:Gramatika hrvatskoga jezika.Priručnik za osnovno jezično obrazovanje, Zagreb, Školska knjiga,1994. Barić,E.i dr.: Hrvatska gramatika, Zagreb,Školska knjiga,1995. Babić.S.-Finka, B.-Moguš, M.-Hrvatski pravopis, Zagreb, Školska knjiga, 2005. Anić, V.:Rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb, Novi Liber,1991 Dopunska: Silić,J.:Hrvatski jezik 1,Udžbenik za I.razred gimnazije,Zagreb,Školska knjiga,1998. Silić,J.:Hrvatski jezik 2, Udžbenik za II.razred gimnazije, Zagreb, Školska knjiga, 2003. Anić, V.-Goldstein, I., Rječnik stranih riječi, Zagreb, Novi Liber,1999.. Anić,V.-Silić,J.:Pravopis hrvatskoga jezika,Zagreb,Novi Liber,Školska knjiga,2001.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu