Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Glazbena kultura
Kratica: GK-4USOpterećenje: 45(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Doc. dr. sc. Mirna Marić
Izvođači: Doc. dr. sc. Mirna Marić ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj ovog nastavnog predmeta je razvijanje općih i specifičnih kompetencija važnih za poznavanje temelja glazbene umjetnosti. Kroz nastavni predmet student će razvit opće kompetencije koje se odnose na poznavanje svjetske i hrvatske glazbene umjetnosti . Ujedno će razviti specifične kompetencije poput, prepoznavanja, vrednovanja glazbe i glazbenih pojavnosti.
Specifične kompetencije se odnose na prepoznavanje glazbenih djela, analiziranje, vrednovanje glazbenih sadržaja i oblika.

Obveze studenata: 100% ECTS 5
Pohađanje nastave: 10%; 0,5
Konsultacije: 10%; 0,5
Kontinuirana provjera znanja: 30%; 1
Seminarski rad: 20%, 1
Završni ispit pismeni: 15% 1
Usmeni ispit: 15% 1
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obavezna: 1.Turkalj, N. (1980) Historija muzike, Zagreb: Naprijed (s posebnim obzirom na klasiku i romantiku) 2. Reich, T. (1969) Muzička čitanka, Zagreb: Školska knjiga 3. Andreis, J. (1975) Povijest glazbe, knjiga I.-III. IV. Zagreb: Liber ? Mladost 4.Ščedrov,Lj., Lovričević Perak, N., Ambruš-Kiš, R. (1998) Glazbeni susreti 1. vrste, Zagreb:Profil internacional d.o.o.
2. Dodatna: 1. Stipčević E. (1997), Hrvatska glazba. Zagreb: Školska knjiga 2. Županović, L. (1995) Tvorba glazbenog djela, Zagreb: Školska knjiga 3. Majer-Bobetko, S. (1991), Osnove glazbene kulture. Zagreb: Školska knjiga. 4. Žmegač, V. (2003), Književnost i glazba. Zagreb: Matica hrvatska
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu