Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kineziološka metodika I
Kratica: KM1-6USOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 15(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. Dragan Kinkela
Izvođači:
Opis predmeta: CILJ PREDMETA:

Cilj predmeta Kineziološka metodika 1 usmjeren je ka utvrđivanju ciljeva i zadaća tjelesne i zdravstvene kulture i upoznavanje motoričkih sadržaja plana i programa za prva četiri razreda osnovne škole.

SADRŽAJI PREDMETA:

Uvod u kineziološku metodiku. Temeljni pojmovi, definicije i struktura kineziološke metodike. Odnos kineziološke metodike prema drugim znanostima. Metodološke osnove istraživanja u kineziološkoj metodici. Uloga, cilj i zadaće tjelesne i zdravstvene kulture i povezanost s drugim predmetima i odgojno-obrazovnim područjima. Tumačenje osnovnih pojmova (antropološki status, motoričke sposobnosti, morfološke karakteristike, funkcionalne sposobnosti, kognitivne sposobnosti i konativne osobine). Realcije između antropoloških obilježja. Krakteristike (biopsihosocijalne) učenika i učenica mlađe školske dobi. Motorička znanja. Mogućnost utjecaja procesa vježbanja na antropološka obilježja. Osnovne značajke plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture u prva četiri razreda osnovne škole. Plan i program tjelesne i zdravstvene kulture za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole (ciljevi i zadaci, karakteristike plana i programa). Organizacijski oblici rada u mlađim razredima osnovne škole.

OBAVEZE STUDENATA:

Pohađanje nastave
( 0,8 ECTS )
10%

Aktivnost u nastavi
(0,5 ECTS )
10%

Praktični rad
(1,0 ECTS)
20%

Kontinuirana provjera znanja
( 0,7 ECTS )
30%

Završni pismeni ispit
( 1,0 ECTS)
30%
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1.Findak, V. (2003). Metodika tjelesne i zdravstvene kulture. Zagreb. Školska knjiga. 2.Pejčić, A. (2005). Kineziološke aktivnosti za djecu predškolske i rane školske dobi. Rijeka, Visoka učiteljska škola u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Rijeka. 3.Pejčić, A. (2002). Igre za male i velike. Rijeka. Visoka učiteljska škola u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Rijeka. 4.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2006). HNOS. Nastavni plan i program za osnovnu školu. Zagreb.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu