Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihologija obrazovanja
Kratica: PO-2USOpterećenje: 45(P) + 30(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Doc. dr. sc. Darko Lončarić
Izvođači:
Opis predmeta: Nastavni predmet namijenjen je razvijanju kompetencija važnih za osobni i profesionalni razvoj budućih odgajatelja, učitelja i profesora. Aktivnim sudjelovanjem na kolegiju studenti će razvijati opće kompetencije poput informacijske pismenosti, sposobnosti planiranja, organiziranja, timskog i samostalnog rada. Također, razvijati će i specifične kompetencije poput primjene spoznaja o teorijama učenja, poučavanja i motiviranja u nastavnom radu, vrednovanja i (pr)ocjenjivanja te organizacje nastavnih procesa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. O.1 Vizek-Vidović, V., Vlahović-Štetić, V., Rijavec, M. i Miljković, D. (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP-Vern. O.2 Andrilović, V., Čudina-Obradović, M. (1996). Psihologija učenja i nastave. Zagreb: Školska knjiga. O.3 Kolić-Vehovec, S. (1999). Edukacijska psihologija. Rijeka: Filozofski fakultet.
2. Dodatna: D.1. Rathus, S.A. (2000). Temelji psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap. (Učenje: 207-247; Pamćenje: 247-293; Mišljenje i govor: 295-343; Inteligencija: 343-377; Motivacija i čuvstva: 377-421) D.31. Grgin, T. (1997). Edukacijska psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap. D.32. Pastuović, N. (1997). Osnove psihologije obrazovanja i odgoja. Zagreb: Znamen. D.9. Howe, J. A. (2002). Psihologija učenja: priručnik za nastavnike. Jastrebarsko: Naklada Slap. D.11. Jensen, E. (2004). Različiti mozgovi, različiti učenici. Zagreb: Educa. D.12. Jensen, E. (2005). Poučavanje s mozgom na umu. Zagreb: Educa. D.27. Zarevski, . (2007). Psihologija pamćenja i učenja. Jastrebarsko: Naklada Slap. Preporučena literatura za izradu seminara: D.7. Grgin, T. Školsko ocjenjivanje znanja, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2001. D.4. Desforges, C. (Ur.) (2001). Uspješno učenje i poučavanje: Psihologijski pristupi. Educa: Zagreb. D.2. Cvetković?Lay, J., Sekulić?Majurec, A. (1998). Darovito je, što ću s njim? Zageb: Alinea. D.3. Čudina-Obradović, M. (1998). Nadarenost. Zagreb: Školska knjiga D.5. Glasser, W. (1994). Kvalitetna škola, Zagreb: Educa. D.6. Greene, B. (1996). Nove paradigme za stvaranje kvalitetnih škola, Zagreb: Alinea. D.8. Hitrec, G. (1991). Kako pripremiti dijete za školu, Zagreb: Školska knjiga. (76-155) D.10. Janković, J. (1997). Zločesti đaci genijalci, Zagreb: Alinea. D.13. Kyriacou, C. (1995). Temeljna nastavna umijeća, Zagreb: Educa. D.14. Kovač, V. i Kolić-Vehovec, S. (2008). Izrada nastavnih programa prema pristupu temeljenom na ishodima učenja: priručnik za sveučilišne nastavnike. Rijeka: Sveučilište u Rijeci. D.15. Kovačević, M. i Šoljan, N.N. (Ur.). (1989). Psihologijska znanost i edukacija. Zagreb: Školske novine. D.16. Milčić, V. (1997). Smisleno učenje, Zagreb: Alinea. (28-69: strategije učenja) D.17. Matijević, M. (2007). Evaluacija u nastavnom kurikulumu škole. U V. Previšić (Ur.) Kurikulum: teorije, metodologija, sadržaj, struktura (str. 309-350). Zagreb: Školska knjiga. D.18. Pletenac, V. (2004). Put prema uspješnom učenju ili kako treba učiti. Jastrebarsko: Naklada Slap. D.19. Rheinberg, F. (2004). Motivacija. Jastrebarsko: Naklada Slap. D.20. Terhart, E. (2005). Metode poučavanja i učenja. Zagreb: Educa. D.21. Willis, M. (2004). Otkrijte stil učenja vašeg djeteta. Buševac: Ostvarenje. D.22. Winkel, R. (1996). Djeca koju je teško odgajati. Zagreb: Educa. D.23. Wolfgang, M. (2007). Nastavne metode. Zagreb: Naklada Ljevak. D.24. Wolfgang, M. (2007). Rutinski planirati - učinkovito poučavati. Zagreb: Naklada Ljevak. D.26. Wood, D. (1995). Kako djeca misle i uče, Zagreb: Educa. D.28. Zarevski, P. (2000). Struktura i priroda inteligencije. Jastrebarsko: Naklada Slap. D.29. Zarevski, P. (Ur.) (2000). Učitelji za učitelje. Zagreb: IEP. D.30. Rijavec, M. i Miljković, D. (2004). Vodič za preživljavanje u školi. Zagreb: IEP. D.33. Vodopija, Š. (2006). Naučite učiti. Rijeka: Naklada Žagar. Preporučena literatura za evaluacijsko istraživanje: E.01. Halmi, A. (2008). Program evaluacije i evaluacijska istraživanja u društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap. E.02. Mužić, V. (2004). Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja. Zagreb: Educa.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Razvojna psihologija
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu