Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kineziološka metodika II
Kratica: KM2-7USOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 15(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Doc. dr. sc. Biljana Trajkovski
Izvođači: Doc. dr. sc. Biljana Trajkovski ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Cilj kolegija Kineziološka metodika 2 je usvojiti informacije o organizacijskim oblicima rada i primjene motoričkih sadržaja u njihovoj strukturi.

Studenti će nakon položenog ispita iz Kineziološke metodike 2 moći:

A-opće kompetencije:
-razviti kritički i stvaralački odnos prema kineziologijskoj znanosti i odgojno-obrazovnom području tjelesne i zdravstvene kulture;
-razvijati sposobnosti analize i sinteze primjene kinezioloških operatora kod učenika rane školske dobi;
-razvijati interese i osjećaje za angažirano i kreativno izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture, izvannastavnih, izvanškolskih i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s djecom rane školske dobi.

B-specifične kompetencije
-razlikovati, opisati i realizirati sat tjelesne i zdravstvene kulture i njegove pojedine dijelove;
-definirati i prenijeti motoričke informacije;
-opisati i analizirati metodičke postupke i metodičke organizacijske oblike rada:
-razlikovati i opisati doziranje i distribuciju opterećenja na satu tjelesne i zdravstvene kulture;
definirati i razlikovati sadržaje tjelesne i zdravstvene kulture u radu s učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole.

Sadržaj predmeta:

Organizacijski oblici rada. Sat tjelesne i zdravstvene kulture (struktura sata: uvodni dio, pripremni, glavni i završni dio sata). Zadaci (antropološki, odgojni, obrazovni). Oblici i sadržaji rada po dijelovima sata. Opterećenje na satu tjelesne i zdravstvene kulture. Metodičko organizacijski oblici rada. Metodički principi ili načela. Metode rada i metodički postupci u području tjelesne i zdravstvene kulture. .Motorička znanja (za svladavanje prostora, prepreka, otpora i manipulacije objektima i pomagalima). Usvajanje motoričkih znanja, koja se nalaze u programu rada za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, i njihova primjena u pojedinim dijelovima sata. Opće pripremne vježbe. Igre sa i bez pomagala. Pripremanje učitelja (teorijsko, motoričko i organizacijsko).

Obveze studenata/studentica:

1. Pohađanje nastave (2p, 1v i 0s):
od studenata se očekuje da aktivno prisustvuje na predavanjima i vježbama. Aktivno učestvovanje na nastavi. Ako je student sve zadovoljio može ostvariti:
45 sati/0,8ECTS/udio u ocjeni 10%2. Praktični rad:
Samostalno vođenje pojedinih dijelova sata s primjenom primjerenih sadržaja i odabirom prikladnog metodičko-organizacijskog oblika rada s doziranjem optimalnog opterećenja.
30 sati/0,8 ECTS/udio u ocjeni 20%

3. Priprema za kontinuiranu provjera znanja:
Pisanje 2 kolokvija na teme: fiziološko i psihološko opterećenje, metodičko-organizacijski oblici rada (1. kolokvij) i metodički principi, postupci i metode rada (2. kolokvij).
Na svakom kolokviju može max. ostvariti 15%. Postotak kojeg ostvaruje na kolokviju ovisi o broju bodova ostvarenih na kolokviju.
40 sati/1,4ECTS/udio u ocjeni 40%

4. Priprema za završni ispit -pismeni:
30 sati/1,0ECTS/udio u ocjeni 30%


Obavezna:

1.Findak, V. (2003.). Metodika tjelesne i zdravstvene kulture, Zagreb, Školska knjiga
2.Findak V., Metikoš D., Mraković M., Neljak, B., Prot, F. (2000). Motorička znanja.
3.Pejčić, A. (2005). Kineziološke aktivnosti za djecu predškolske i rane školske dobi. Rijeka, Visoaka učiteljska škola u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Rijeka.
4.Pejčić, A. (2002). Igre za male i velike. Rijeka. Visoka učiteljska škola u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Rijeka.
5.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2006). HNOS. Nastavni plan i program za osnovnu školu. Zagreb.Dodatna:

6.Mišigoj-Duraković i suradnici (1999). Tjelesno vježbanje i zdravlje. Grafos, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
7.Zbornik radova (2002). Programiranje rada u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, Rovinj: 11. Ljetna škola kineziologa RH
8.Zbornik radova (2003). Metode rada u području edukacije, sporta i sportske rekreacije. Rovinj: 12. Ljetna škola kineziologa RH
9.Zbornik radova (2004). Vrednovanje u području edukacije, sporta i sportske rekreacije. Rovinj: 13. Ljetna škola kineziologa
10.Zbornik radova (2007). Antropološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije. Poreč: 16. Ljetna škola kineziologa RH
11.Zbornik radova (2008). Stanje i perspektive razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije. Poreč: 17. Ljetna škola kineziologa RH.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obavezna: 1.Findak, V. (2003.). Metodika tjelesne i zdravstvene kulture, Zagreb, Školska knjiga 2.Findak V., Metikoš D., Mraković M., Neljak, B., Prot, F. (2000). Motorička znanja. 3.Pejčić, A. (2005). Kineziološke aktivnosti za djecu predškolske i rane školske dobi. Rojeka, Visoaka učiteljska škola u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Rijeka. 4.Pejčić, A. (2002). Igre za male i velike. Rijeka. Visoka učiteljska škola u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Rijeka. 5.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2006). HNOS. Nastavni plan i program za osnovnu školu. Zagreb.
Preporučena literatura:
2. 1.Mišigoj-Duraković i suradnici (1999). Tjelesno vježbanje i zdravlje. Grafos, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. 2.Zbornik radova (2002). Programiranje rada u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, Rovinj: 11. Ljetna škola kineziologa RH 3.Zbornik radova (2003). Metode rada u području edukacije, sporta i sportske rekreacije. Rovinj: 12. Ljetna škola kineziologa RH 4.Zbornik radova (2004). Vrednovanje u području edukacije, sporta i sportske rekreacije. Rovinj: 13. Ljetna škola kineziologa 5.Zbornik radova (2007). Antropološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije. Poreč: 16. Ljetna škola kineziologa RH 6.Zbornik radova (2008). Stanje i perspektive razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije. Poreč: 17. Ljetna škola kineziologa RH.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Kineziološka metodika I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu