Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodologioja istraživanja u odgoju I
Kratica: MIO1-8USOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Doc. dr. sc. Nataša Vlah
Izvođači:
Opis predmeta: Student će nakon uspješno položenog kolegija:
- definirati temeljne pojmove znanstvenog istraživanja;
- postavljati ciljeve i hipoteze znanstvenog istraživanja;
- planirati nacrt znanstvenog istraživanja;
- poštivati etičke implikacije u znanstvenim istraživanjima.

Obaveze na kolegiju i vrednovanje u postotnim bodovima:
- razvoj općih kompetencija (5%);
- grupni zadatak prikupljanja podataka (7%);
- grupni zadatak prezentacije istraživanja (3%);
- samostalni projektni zadatak (10%);
- tri kolokvija (3x15%);
- završni pismeni ispit (30%).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 2.9.1. Mejovšek, M. (2005). Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima, Naklada Slap, Zagreb (3-100; 118-120). 2.9.2. Etički kodeks istraživanja s djecom (2003). Ajduković, M. i Kolesarić, V. (ur.), Vijeće za djecu Vlade Republike Hrvatske i Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, Zagreb. 2.9.3. Jeđud, I. (2008). Kvalitativni pristup u društvenim istraživanjima, U: Koller-Trbović, N. i Žižak, A. (Ur.), Kvalitativni pristup u društvenim znanostima, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. 2.9.4. Ajduković, D. (2008). Odgovornost istraživača i valjanost kvalitativne metodologije, U: Koller-Trbović, N. i Žižak, A. (Ur.), Kvalitativni pristup u društvenim znanostima, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
Preporučena literatura:
2. 2.9.5. Kordeš, U. (2008). Fenomenološko istraživanje, U: Koller-Trbović, N. i Žižak, A. (Ur.), Kvalitativni pristup u društvenim znanostima, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. 2.9.6. Anglin, J.P. (2008). Agonija i ekstaza: Kreiranje teorije u društvenim znanostima pomoću kvalitativnih metoda, U: Koller-Trbović, N. i Žižak, A. (Ur.), Kvalitativni pristup u društvenim znanostima, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu