Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Razvojna psihologija
Kratica: RP-1PPOpterećenje: 30(P) + 30(S) + 15(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Doc. dr. sc. Sanja Tatalović-Vorkapić
Izvođači: Doc. dr. sc. Sanja Tatalović-Vorkapić ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Opći je cilj kolegija upoznati studente s temeljnim spoznajama o razvoju djece u ranom djetinjstvu i predškolskom periodu, koji su neophodni za razumijevanje i adekvatnu primjenu zakonitosti predškolskog odgoja s ciljem poticanja kvalitetnog psihofizičkog razvoja.
Sadržaj kolegija Razvojna psihologija:
1. Uvod u razvojnu psihologiju; razvojna periodizacija
2. Metode istraživanja u razvojnoj psihologiji
3. Razvojne teorije
4. Prenatalni razvoj, porod i stanje novorođenčeta
5. Osjetilno-perceptivni razvoj predškolskog djeteta
6. Fizicki rast i motoricki razvoj predškolskog djeteta
7. Razvoj govora i kognitivni razvoj predškolskog djeteta
8. Emocionalni razvoj: rana interakcija, razvoj osnovnih emocija
9. Razvoj privrženosti u ranom jdetinjstvu i predškolskom periodu
10. Ličnost: individualne razlike predškolske djece
11. Inteligencija predškolskog djeteta
12. Razvoj pojma o sebi i samoregulacija u predškolskoj dobi
13. Moralni razvoj, prosocijalno ponašanje i agresivnost predškolskog djeteta
14. Razvoj spolnih uloga u predškolskoj dobi
15. Odnosi s vršnjacima u predškolskoj dobi
16. Uloga igra i dječjeg crteža u razvoju predškolskog djeteta
17. Obitelj i razvoj predškolskog djeteta, te stilovi roditeljstva
18. Zlostavljanje djece
19. Kontekst razvoja: vrtic i mediji
20. Optimalni psihološki uvjeti za razvoj predškolskog djeteta
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1998). Djecja psihologija. Jastrebarsko: Slap. 2. Starc, B., Cudina-Obradovic, M., Pleša, A., Profaca, B., Letica, M. (2004). Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi. Zagreb: Golden market.
Preporučena literatura:
2. 1. Brajša-Žganec, A. (2003). Dijete i obitelj ? emocionalni i socijalni razvoj. Naklada Slap, Jastrebarsko. 2. Buggle, F. (2002). Razvojna psihologija Jeana Piageta. Naklada Slap, Jastrebarsko. 3. Cvetkovic-Lay, J. (1998). Darovito je, što cu s njim. Zagreb: Alinea. 4. Cuturic, N. (1996). Psihicko-motoricki razvoj djece u prve dvije godine života. Jastrebarsko: Naklada Slap. 5. Duran, M. (2004). Dijete i igra. Naklada Slap, Jastrebarsko. 6. Furlan, I. (1988). Čovjekov psihički razvoj. Školska knjiga, Zagreb. 7. Haug-Schnabel, G. (1997). Agresivnost u djecjem vrticu: Razumijevanje i svladavanje problema.Zagreb: Educa. 8. Lacković-Grgin, K. (1994). Stres u djece i adolescenata: izvori, posrednici, učinci. Naklada Slap, Jastrebarsko. 9. Peteh, M. (1991). Psihičko zdravlje predškolskog djeteta, 2. izd. Alinea. 10. Raboteg-Šarić, Z. (1995). Psihologija altruizma, Alinea. 11. Sheridan, M. (1998). Djecji razvoj od rodenja do pete godine. Zagreb: Educa. 12. Zarevski, P. (2001). Psihologija pamćenja i učenja. Naklada Slap, Jastrebarsko.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu