Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihologija ranog učenja i poučavanja
Kratica: PRUP-2PPOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 15(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Doc. dr. sc. Sanja Tatalović-Vorkapić
Izvođači: Doc. dr. sc. Sanja Tatalović-Vorkapić ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Osnovni cilj ovog nastavnog predmeta je razvijanje općih i specifičnih kompetencija odgajatelja koje se odnose na informacijsku pismenost, interpersonalne vještine i primjenu spoznaja o teorijama učenja, poučavanja i motiviranja u procesu ranog odgoja i obrazovanja.
Sadržaj kolegija Psihologija ranog učenja i poučavanja:
1. Teorije kognitivnog razvoja
2. Teorije učenja
3. Pamćenje
4. Motivacija
5. Osobine djeteta važne za učenje i poučavanje
6. Osobine odgajatelja povezane s procesom podučavanja
7. Učenje kroz igru
8. Praćenje i poticanje individualnog napretka djeteta
9. Planiranje i evaluacija procesa ranog obrazovanja
10. Rano otkrivanje i tretman nadarenih i darovitih
11. Priprema za školu
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Hitrec, G. (1991). Kako pripremiti dijete za školu, Zagreb: Školska knjiga. 2. Wood, D. (1995). Kako djeca misle i uče, Zagreb: Educa.1. 3. Vizek-Vidović, V., Vlahović-Štetić, V., Rijavec, M. i Miljković, D. (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP-Vern. 4. Rathus, S.A. (2000). Temelji psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap. (Učenje: 207-247; Pamćenje: 247-293; Mišljenje i govor: 295-343; Inteligencija: 343-377; Motivacija i čuvstva: 377-421) 5. Gopnik, A., Meltzoff, A. N. i Kuhl, P. K. (2003). Znanstvenik u kolijevci: što nam rano učenje kazuje o umu? Zagreb: Educa.
Preporučena literatura:
2. 1. Cvetković-Lay, J., Sekulić-Majurec, A. (1998). Darovito je, što ću s njim? Zageb: Alinea. 2. Jensen, E. (2004). Različiti mozgovi, različiti učenici. Zagreb: Educa. 3. Jensen, E. (2005). Poučavanje s mozgom na umu. Zagreb: Educa. 4. Townsend, R. (2003). Bogatstvo učenja : razvijanje ljubavi prema učenju. Ljubljana: Lisac & Lisac. 5. Pitcher, E. G., Feinburg, S. G. i Alexander, D. (1984). Helping Young Children Learn. Merril Publishing. 6. Morrison, G. S. (1988). Early childhood education today. Merril Publishing.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu