Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Dječja književnost s medijskom kulturom
Kratica: DKMK-3PPOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Maja Verdonik
Izvođači:
Opis predmeta: Dječja književnost - sastavnica književnosti kao umjetnosti riječi; vrste dječje književnosti: slikovnica, dječja poezija, dječji roman (roman o djetinjstvu), roman o životinjama, avanturistički (pustolovni) roman, znanstvenofantastični roman, povijesni roman, basna, ostale vrste - reprezentativni autori i djela hrvatske i svjetske dječje književnosti u sinkronijskom i dijakronijskom slijedu. Medijska kultura: mjesto i uloga medijskog odgoja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, filmske i kazališne prilagodbe književnih djela iz korpusa djecje književnosti. Tisak, radio, televizija s videom i računalo - pregled medijskih ostvarenja namijenjenih djeci i mladima.
Za sve informacije o radu na kolegiju (širi popis literature i lektire, obveze, praćenje i ocjenjivanje studenata itd.) studenti se upućuju na sustav za udaljeno učenje MudRi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Crnković, M, Težak, D. (2002), Povijest hrvatske dječje književnosti od početaka do 1955. Zagreb: Znanje.
2. Hranjec, S. (2009), Ogledi o dječjoj književnosti, Zagreb: Alfa.
3. Visinko, K. (2005), Dječja priča ? povijest, teorija, recepcija i interpretacija. Zagreb: Školska knjiga.
4. Zalar, I. (2008), Antologija hrvatske dječje poezije. Zagreb: Školska knjiga.
5. Izbor iz literature o dječjem igrokazu.
6. Peterlić, A. (2000), Osnove teorije filma. Zagreb: Hrvatska sveucilišna naklada.
7. Mikić, K. (2001), Film u nastavi medijske kulture. Zagreb: Educa.
Preporučena literatura:
8. Crnković, M. (1987), Sto lica priče, antologija dječje priče s interpretacijama. Zagreb: Školska knjiga.
9. Crnković, M. (1990), Dječja književnost, Zagreb: Školska knjiga.
10. Filmska enciklopedija, I. i II., (1986.?1990.). Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu