Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Glazbena metodika u integriranom kurikulumu I
Kratica: GMK1-4PPOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 30(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Prof. mr. sc. Renata Sam Palmić
Izvođači:
Opis predmeta: 1.Sadržaj predmeta
Sadržajima u kolegiju Glazbena metodika u integriranom kurikulumu I prilazi se holistički, sinkronijski i s elementima dijakronijskog pristupa na temelju slušne percepcije i vokalne i instrumentalne reprodukcije te drugih glazbenih i korelativnih aktivnosti:

1. Upoznavanje studenata s kolegijem, literaturom i hodogramom u nastavi koji se odnosi na realizaciju njihovih obveza do kraja semestra/kolegija.
2. Cilj i zadaci glazbenog odgoja i obrazovanja u predškolskom odgoju.
3. Određenja glazbe, vrste glazbe (s obzirom na način izvedbe, vrste glasova i instrumenata).
4. Vokalna glazba i vrste instrumentalne glazbe primjerene predškolskom odgoju.
5. Glazbeni razvoj djeteta od rođenja do kraja treće godine
6. Glazbeni razvoj djeteta od četvrte godine do polaska u školu.
7. Glazbena odgojnoobrazovna područja, aktivnosti i sadržaji.
8. Vokalna glazba: glazbeni sadržaj i oblik u brojalici i pjesmi
9. Pjesma za dijete i dječja pjesma. Izbor pjesme: glazbeni, sadržajni i jezični elementi.
10. Brojalica: igra, igračka. Određenje brojalice, vrste b. prema načinu izvođenja i vrste b. prema sadržaju.
11. Brojalica i pjesma u djelatnostima i aktivnostima odgojnoobrazovnog rada.
12. Gazbena metoda rada i metodički postupci: glazbena motivacija, glazbena demonstracija: usvajanje i ponavljanje pjesme/brojalice.
13. Glazbena metoda rada i metodički postupci: glazbena motivacija, glazbena demonstracija: usvajanje i ponavljanje pjesme/brojalice.
14. Pismena priprema za aktivnost pjevanja uz instrumentalnu pratnju i pokret.

2. Obveze studenata/studentica, praćenje i ocjenjivanje:

Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi (p i v) Sati : 60 Udio u ECTS: 0,5 Udio u ocjeni: 10%. Svaki izostanak s nastave < 1% (osim u iznimnim slučajevima...).


Metodičke vježbe: Na temelju protokola m. v. na fakultetu i u vrtiću studenti će realizirati konkretne zadatke (opservacija i uključivanje u aktivnosti s posebnim glazbenim i integriranim zadacima), što ima 20% udjela u ocjeni.

Kolokvij Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja: Studenti su obvezni pristupiti kolokviju. Kolokvij je usmen i sadrži: analizu pjesme i pjevanje iz notnog zapisa uz instrumentalnu/akordičku pratnju i a cappella pjevanje. Ukupno 10 pripremljenih pjesama do kraja svibnja mjeseca ( + jedna a vista pjesma). Ocjensku aktivnost iz GMUIK II student ne može realizirati ako nije uspješno položio kolokvij. Udio u ocjeni iznosi 40%: analiza pjesme 10% i interpretacija je 30%.

Stvaralački i kreativan rad:
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja: Studenti su obvezni izraditi samostalne brojalice i jednostavne pjesme za djecu do kraja semestra, što iznosi 30% udjela u ocjeni.

Napomena: Uvjet za upis GMUIK II je stečenih 30% udjela iz kolokvija (interpretacija pjesme (a cappella i uz iznstrumentalnu pratnju).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obavezna: 1. Sam, R. (1998) Glazbeni doživljaj u odgoju djeteta, Rijeka: Glosa (odabrana poglavlja); 2. Sam, R. (1992) Sviramo uz pjesmu, Rijeka: Glosa; Jurišić, G. i Sam Palmić, R. (2002) Brojalica, snažan glazbeni poticaj, Rijeka: Adamić; 3. Manasteriotti, V. (1979) Zbornik pjesama i igara (pjesme i glazbene igre), Zagreb: Školska knjiga; 4. Manasteriotti, V. (1978) Prvi susreti djeteta s muzikom, Zagreb: Školska knjiga 5. Čudina-Obradović (1990) Nadarenost, razumijevanje, prepoznavanje i razvijanje. Zagreb: Školska knjiga 6. Internet stranice: Early Childhood Music Education, Music in Press School,Music in Childhood, Children's music, etc.
Preporučena literatura:
2. Dodatna: 1. Dahlhaus, C. (2003) Estetika glazbe, Zagreb: Sintagma 2. Sam Palmić, R. (2009) Glazbena baština otoka Krka u odgoju djeteta, Magistra Iadertina, Sv.4, Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja: str. 85-99.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu