Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Glazbena metodika u integriranom kurikulumu II
Kratica: GMK2-5PPOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 30(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Prof. mr. sc. Renata Sam Palmić
Izvođači:
Opis predmeta: 1.1. Obveze studenata/studentica, praćenje i ocjenjivanje
Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi (p i v) Sati:
60 Udio u ECST: 0,5 Udio u ocjeni: 10%.

Opis aktivnosti i način praćenja i vrednovanja: Osim redovitog i aktivnog sudjelovanja u nastavi (predavanjima i metodičkim vježbama u vrtiću) studenti su obvezni pripremiti se za nastavni sat što ima 10% udjela u dobivanju konačne ocjene.

Konzultacije za samostalni odgojno-obrazovni rad u vrtiću Sati:
15 Udio u ECTS: 0,5 Udio u ocjeni: 15%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja: samostalnost i kreativnost u pripremi samostalne integrirane glazbene aktivnosti, što ima 15% udjela u konačnoj ocjeni.

Samostalna ocjenska odgojno-obrazovna glazbena integrirana aktivnost
Sati:
30 Udio u ECTS: 1
Udio u ocjeni: 35%

Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja: Uspješnost odgojno-obrazovne aktivnosti (50%), procjenjuje se u tri razine: glazbeno-reproduktivna (20%), glazbeno-metodička (10%) i glazbeno-kreativna i komunikacijska (5%). Realizacija samostalne ocjenske aktivnosti uvjet je za pristupanje završnom ispitu. Ako student prikupi maksimum bodova iz preostalih aktivnosti, (35%) u predmetu, a nije ostvario aktivnost u vrtiću ne može pristupiti završnom ispitu.

Pismena priprema i samoevaluacija glazbene odgojno-obrazovne aktivnosti:
Sati: 15 Udio u ECTS: 0,5 Udio u ocjeni: 10%.

Opis aktivnosti: Pismena priprema/posebni dio (Zamišljeni tijek aktivnosti): i samoevaluacija 10%.

Završni ispit
Pismeni ispit: Sati: 15 Udio u ECTS: 1 Udio u ocjeni: 30%

Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja: Uspješnost pismenog ispita, od 50% bodova (15%), omogućuje formiranje završne ocjene.. Završna ocjena formira se prema stečenim bodovnim ostvarenjima/udjelima u ocjeni iz pohađanja nastave, konzultacija, samostalne ocjenske aktivnost, pismene pripreme i samoevaluacije i pismenog ispita.

Literatura i ostali izvori za učenje:
Obvezna:
1. Sam, R. (1998) Glazbeni doživljaj u odgoju djeteta, Rijeka: Glosa;
2. Sam, R. (1992) Sviramo uz pjesmu, Rijeka: Glosa;
3. Jurišić, G. i Sam Palmić, R. (2002) Brojalica, snažan glazbeni poticaj, Rijeka: Adamić;
4. Manasteriotti, V. (1979) Zbornik pjesama i igara (pjesme i glazbene igre), Zagreb: Školska knjiga;
5. Manasteriotti, V. (1978) Prvi susreti djeteta s muzikom, Zagreb: Školska knjiga
6. Internet stranice: Early Childhood Music Education, Music in Press School, Music in Childhood, Children's music, etc.

Dodatna:
1. Dahlhaus, C. (2003) Estetika glazbe, Zagreb: Sintagma
2. Sam Palmić, R. (2009) Glazbena baština otoka Krka u odgoju djeteta, Magistra Iadertina,
Sv.4, Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja: str. 85-99.
3. Sam Palmić, R. (2007) Profesionalna etika u glazbeno-kulturnom općem obrazovanju, Zbornik radova Dani Ante Demarina 2007. str. 365-376
4. De Nora, Tia (2000) Music in every day life, United Kingdom at the University Press, Cambridge: University Press
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1.2. Literatura i ostali izvori za učenje: Obvezna: 1. Sam, R. (1998) Glazbeni doživljaj u odgoju djeteta, Rijeka: Glosa; 2. Sam, R. (1992) Sviramo uz pjesmu, Rijeka: Glosa; 3. Jurišić, G. i Sam Palmić, R. (2002) Brojalica, snažan glazbeni poticaj, Rijeka: Adamić; 4. Manasteriotti, V. (1979) Zbornik pjesama i igara (pjesme i glazbene igre), Zagreb: Školska knjiga; 5. Manasteriotti, V. (1978) Prvi susreti djeteta s muzikom, Zagreb: Školska knjiga 6. Internet stranice: Early Childhood Music Education, Music in Press School, Music in Childhood, Children's music, etc. Dodatna: 1. Dahlhaus, C. (2003) Estetika glazbe, Zagreb: Sintagma 2. Sam Palmić, R. (2009) Glazbena baština otoka Krka u odgoju djeteta, Magistra Iadertina, Sv.4, Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja: str. 85-99. 3. De Nora, Tia (2000) Music in every day life, United Kingdom at the University Press, Cambridge: University Press
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Glazbena metodika u integriranom kurikulumu I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu