Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Orijentacijski praktikum
Kratica: OP-3PPOpterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 30(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. Vesna Katić
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegijj ORIJENTACIJSKI PRAKTIKUM e korelativan sa svim sadržajima ostalih kolegija predviđenih programom studija, a posebno Općom pedagogijom, Pedagogijom ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Razvojnom psihologijom, Psihologijom ranog učenja i poučavanja, Odgojem djece s posebnim potrebama, zdravstvenim odgojem, Sociologijom djetinjstva.
SADRŽAJ KOLEGIJA:
1. Upoznati ustroj i karakteristike predškolske ustanove ? dječjeg vrtića:
a. opća organiziranost
b. kulturna i javna djelatnost
c. sustav vođenja ustanove
d. stručna tijela i način njihova rada
e. dokumentacija ustanove i način njihova vođenja
2. Upoznati specifične uvjete za provođenje ranog odgoja i obrazovanja u ustanovi:
a. prostorne,
b. materijalne,
c. kadrovske,
d. programske
OBVEZE STUDENATA:
- Status predmeta: Obvezan - 2 sata V
- Bodovna vrijednost - 3 ECTS
- pohađanje nastave - 0,80 ECTS
- samostalni zadatci - 1,20 ECTS
- vođenje portfelja - 1 ECTS
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Milanović, M. i suradnici (2000), Skrb za dijete i poticanje ranog razvoja djeteta u RH. Zagreb: Targa. 2. Petrović ? Sočo, B. (2007), Kontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje: holistički pristup. Zagreb: Mali profesor. 3. Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (1991), Glasnik 7/8, Zagreb: Ministarstvo prosvjete i športa 4. Literatura drugih kolegija
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu