Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Glazbeni praktikum IV
Kratica: GP4-5USOpterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 15(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. Sanja Šamanić
Izvođači:
Opis predmeta: 1.1 Obveze studenata/studentica, praćene i ocjenjivanje:

Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi ( v ) Školskih sati: 15 Udio u ECTS:_0,6_ Udio u ocjeni:_25_%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Obveza je studenta pohađanje vježbi te aktivno sudjelovanje na nastavi. O prisustvovanju nastavi nastavnik će voditi evidencijski list. Pohađanje nastave obuhvaća 15% ECTS bodova. Ako student izostane 5 puta s nastave, gubi 5% ECTS bodova koji se odnose na pohađanje nastave i smatrati će se da nije izvršio svoje nastavne obveze. Aktivnost na nastavu nosi 10% ECTS bodova. Tijekom predavanja i vježbi student mora aktivno sudjelovati u nastavi što podrazumijeva - izvršavanje zadanih radnih zadaća, aktivno praćenje nastavnih zadataka što znači pjevanje i sviranje.

Praktični rad Sati (procjena): 6 Udio u ECTS: 0,2 Udio u ocjeni:_15_%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Student je obvezatan pohađati nastavu, koja uključuje i praktičan rad na satu vježbi. Da bi izvedba svakog zadanog primjera bila u potpunosti izvedena na djeci primjeren način, potrebno je obogatiti primjer detaljima koji su u svakoj dječjoj pjesmici drugačiji. Znači potrebno je prilagoditi izvedbu (tempo, dinamiku, agogiku, pratnju) određenom žanru pjesme. Od 20 obaveznih primjera student će odabranih 10 skladbi koje će odsvirati na primjeren način. Svaki odabrani i uspješno izveden primjer biti će bodovan sa 1,5 % boda i ukupno dobiti 15%.


Ostali samostalni zadaci Sati (procjena):10 Udio u ECTS: 0,3 Udio u ocjeni:_20_%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Samostalni zadaci odnose se na glazbene primjere koji se na svakom satu zadaju studentima da ih pripreme za idući sat vježbi. Student je obvezatan izvesti minimum 20 primjera i za svaki će dobiti po 1% ECTS bod. Nastavnik ocjenjuje preciznost i točnost izvedbe meloritmičkog primjera (0,5%) i vokalnu izvedbu istog (0,5%).


Kolokvij: pismeni Sati (procjena): 6 Udio u Udio u
ECTS:0,3 ocjeni:10%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Obveza je studenata da se uz literaturu pripremaju za pismeni kolokvij. Kolokvij će obuhvatiti dimenzije kolegija koje su se obrađivale tijekom nastave vježbi.

Završni ispit: usmeni Sati (procjena): 8 Udio u ECTS: 0,6 Udio u ocjeni:_30_%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Obveza je studenata da se uz literaturu i vježbe pripremaju za završni usmeni ispit. Završni usmeni ispit obuhvatiti će dimenzije kolegija koje su se obrađivale tijekom nastave vježbi. Student će praktično izvesti jedan glazbeni primjer u tročetvrtinskoj i jedan u šestosminskoj ritmičkoj mjeri koji je u gradivu priručnika za Glazbeni praktikum IV i ocijeniti će se preciznost i točnost vokalne i manuelne tehnike sa maksimum 20% bodova. Treći primjer student će usmeno analizirati i izvesti "a vista" ( prvo izvođenje bez prethodne pripreme) i dobiti maksimum 10% bodova. Predviđeni minimum je da uspješno izvede dva primjera.


1.2 Pristup učenju i poučavanju u predmetu:
Za uspješan rad i napredovanje u predmetu student mora imati vlastiti instrument (glasovir, klavijaturu) za vježbanje kod kuće.Na kolegiju student mora kontinuirano raditi i vježbati jer je princip učenja i realizacije sadržaja tako najučinkovitiji. Razviti naviku svakodnevnog i kratkog vježbanja jer je potrebna koncentracija time veća, a češća ponavljanja daju najbolje rezultate. Posebnu pažnju treba uputiti na kontinuirano pohađanje nastave jer se glazbeni znakovi, pravila i sadržaji postupno nadograđuju, nadopunjuju na prethodne i svaki segment nastave ima potrebnu težinu i predviđeni kontinuitet. Na taj način studenti mogu očekivati razvijanje očekivanih kompetencija, uz redovito izvršavanje domaćih zadaća i aktivno sudjelovanje na vježbama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 2.9.1 Šamanić, S.,(2011), Glazbeni ključ, Učiteljski fakultet u Rijeci, Rijeka 2.9.2 Banov, N.,(2006), Od brojalice do pjesme, Glazbena škola A. J. Matić, Rijeka 2.9.3 Đefri-Bošnjak, V.,(2001), Ja volim pjesmu, pjesma voli mene, Centar za predškolski odgoj, Osijek 2.9.4 Goran, Lj.,Marić, Lj.,(1991), Spavaj, spavaj, zlato moje, Školska knjiga, Zagreb 2.9.5 Riman, M.,(2008), Dijete pjeva, Učiteljski fakultet u Rijeci, Rijeka
Preporučena literatura:
2. 2.9.6 Golčić, I.,(1998), Pjesmarica, Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronim, Zagreb 2.9.7 Jurišić, G., Sam Palmić, R.,(2002), Brojalica, Adamić, Rijeka 2.9.8 Sam, R.,(1992), Sviramo uz pjesmu, Glosa, Rijeka 2.9.9 Manasteriotti, V.,(1971), Zbornik pjesama i igara za djecu, Školska knjiga, Zagreb
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Glazbeni praktikum III
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu