Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatski jezik I
Kratica: HJ1-1USOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 30(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Emilija Reljac-Fajs
Izvođači: V. pred. dr. sc. Emilija Reljac-Fajs ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Proširiti znanja studenata o fonološkom i morfološkom sustavu jezičnoga standarda, povijesti hrvatskoga jezika, rječotvorja, ortografije i ortoepije, te fonostilistike i morfostilistike.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Hrvatski jezik u indoeuropskoj jezičnoj zajednici
Povijest hrvatskoga jezika od početaka pismenosti do 21.stoljeća
Fonološki sustav hrvatskoga standardnog jezika
Naglasak u hrvatskomu jeziku
Morfonologija
Grafemski sustav hrvatskoga jezika
Morfološki sustav hrvatskoga standardnog jezika
Promjenjive riječi
Nepromjenjive riječi
Tvorba riječi
Hrvatska narječja, dijalekti i govori
Pravopisne norme hrvatskoga standardnog jezika
Pravogovorne norme hrvatskoga jezika
Znanosti o hrvatskome jeziku
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
2. 1.Težak,S. - Babić,S.(1994),Gramatika hrvatskoga jezika.Priručnik za osnovno jezično obrazovanje, Zagreb: Školska knjiga. 2.Babić.S.-Finka, B.-Moguš, M.(2005), Hrvatski pravopis, Zagreb: Školska knjiga. 3.Anić, V (1991),Rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb: Novi Liber.
Preporučena literatura:
3. 1. Silić,J.(1998),Hrvatski jezik 1,Udžbenik za I.razred gimnazije,Zagreb:Školska knjiga. 2.Silić,J.(2003),Hrvatski jezik 2, Udžbenik za II.razred gimnazije, Zagreb: Školska knjiga. 3. Anić, V.-Goldstein, I.(1999), Rječnik stranih riječi, Zagreb: Novi Liber.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu