Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Matematika I
Kratica: MAT1-3USOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 30(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. Miljenko Stanić
Izvođači: V. pred. Miljenko Stanić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Činjenična znanja. Analiziranje činjenica unutar područja rada ili učenja
Teorijska znanja. Analiziranje teorijskih znanja unutar područja rada ili učenja
Vještine: spoznajne. Jednostavna apstraktna logička razmišljanja (potrebna za odabir i primjenu
relevantnih informacija u izvršenju skupa složenih specifičnih zadataka) u promjenjivim uvjetima
Samostalnost. Izvršenje složenih zadataka i prilagođavanje vlastitoga ponašanja unutar zadanih smjernica u poznatim uvjetima odgovornost.
Preuzimanje odgovornosti za izvršenje složenih zadataka u poznatim uvjetima

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
0.1. Skupovi
0.2. Kartezijev produkt i relacije
0.3. Funkcije i bijekcije
1. Prirodni brojevi
1.1. Kardinalni brojevi i Peanovi aksiomi
1.2. Aritmetička struktura
1.3. Djeljivost
2. Cijeli brojevi
2.1. Definicija koncepta i algebarska struktura
2.2. Značajne tvrdnje
3. Racionalni brojevi
3.1 Definicija koncepta i algebarska struktura (operacije nad skupom)
3.2. Značajne tvrdnje
4. Realni brojevi
4.1. Sumjerive veličine i problem s rješavanjem jednadžbe x*x =2, Iracinalni brojevi
4.2. Fundamentalni nizovi i koncept realnog broja, decimalni zapis
4.3. Operacije i algebarska struktura realnih brojeva, značajne tvrdnje
5. Kompleksni brojevi
5.1. Problemi s rješavanjem jednadžbe x2 =-1, imaginarni brojevi i koncept kompleksnog broja
5.4. Operacije i algebarska struktura nad kompleksnim brojevima
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obvezatna: 1. S. Mintaković, F. Ćurić: Osnove matematike , Školska knjiga, Zagreb, 1972.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu