Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Prirodoslovlje
Kratica: PRI-3USOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Prof. dr. sc. Miljenko Kapović
Izvođači: Sergej Nadalin dr. med. ( Seminar )
Doc. dr. sc. Nada Starčević-Čizmarević ( Seminar )
dr. sc. Jadranka Vraneković ( Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Ishodi učenja znanja i vještina nakon položenog kolegija Prirodoslovlje moraju rezultirati time da:
Opće kompetencije:
- se stečena znanja i vještine mogu primjenjivati u praksi
- se tijekom učenja i savladavanja ovog kolegija shvati nužnost primjene stečenog znanja
- se savladano i naučeno znanje pokuša prezentirati dalje kao nužno i normalno znanje koje zadire u svakodnevnicu života svakog pojedinca i društva u cjelini
- se prirodne zakonitosti nametnu kao standardi učenja i življenja
Specifične kompetencije:
- svaki budući nastavnik razredne nastave bude osposobljen svojim znanjem i vještinama naučiti učenike u najmlađim uzrastima znanjima o životu
- posebno će se osposobiti znanjima i vještinama i mogućnostima da se praktično predoče određene zakonitosti vezane za život
- znanja koja će se steći u praktikumu, a posebno u terenskoj nastavi omogućiti će svim budućim nastavnicima razredne nastave da iste mogu prezentirati na terenu i u prirodi
- određena specifična znanja iz kolegija moći će se primjenjivati i dalje tijekom studija, a posebno nakon diplomiranja i u relacijama s drugim stečenim znanjima i vještinama iz jednostavnog razloga jer su znanja iz kolegija Prirodoslovlje vezana za život.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Kolegij je osmišljen tako da objedinjava suvremena znanja iz prirode (biologije, kemije pa i fizike - stoga: prirodoslovlje) u korelaciji s društvenim znanjima i životom. Stoga se uči o evoluciji (živog i neživog), biogenim elementima i vodi, građi živih bića - biljaka i životinja te čovjeka, stanici kao osnovnoj jedinici života, posebno građi i funkciji eukariotskih stanica, tkiva, organa, organskih sustava i organizama poput sustava organa za snabdijevanje, preradu i pročišćivanje te kontrolu organizama, načinima kako se organizmi brane i kako čovjek čuva svoje zdravlje, kako se stvara, čuva i troši energija, kako se odnosi prema ekološkim standardima i očuvanju prirode i kako po istim zakonitostima utječe na prirodu koja nas okružuje.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. J. Brooks: Počeci života, Zagreb, 1987. 2. F. Constantini: Učim na pokusima, Zagreb, 1971. 3. Matas-Mimančić-Šobot: Zaštita okoline danas za sutra, Zagreb, 1989.
Preporučena literatura:
2. 1. De Zan: Zbirka pribora za praktične radove i demonstracijske pokuse u nastavi prirode i društva za 3. i 4. razred, Zagreb, 1989. 2. Kapović, M. i sur.: Biologija i medicinska genetika. Sažeci vježbi i seminara za studente medicine i stomatologije. Izd. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 1999.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu