Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Glazbena kultura
Kratica: GK-4USOpterećenje: 45(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Doc. dr. sc. Mirna Marić
Izvođači: Doc. dr. sc. Mirna Marić ( Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvijeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Spoznati vrijednosti svjetske i hrvatske glazbe, razviti kulturu slušanja glazbe, biti potaknut na upoznavanje suvremenih glazbenih ostvarenja putem slušanja glazbe različitih stilskih razdoblja na nosačaima zvuka i žive glazbena koncertnim izvedbama, analizirati glazbeno djelo, odrediti glazbene vrste, prepoznati stilsko razdoblje kojem pripada, primijeniti stečena znanja i vještine u praksi

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Uvodno predavanje
Tumačenje osnovnih glazbenih pojmova
Glazbeni stilovi, žanrovi, oblici, glazbala
Glazba u srednjem vijeku,
Renesansna glazba
Glazbeni barok
Glazba u klasici
Gazbeni romatizam
Najistaknutiji predstavnici pojedinih epoha i njihovo glazbeno stvaralaštvo
Hrvatska glazba kroz povijest ( najistaknutiji glazbenici i njihova djela )
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Andreis, J. (1975) Povijest glazbe, knjiga I.-III. IV. Zagreb: Liber Mladost, Ščedrov,Lj., Lovričević Perak, N., Ambruš-Kiš, R. (1998) Glazbeni susreti 1. vrste, Zagreb: Profil internacional d.o.o.
2. Majer-Bobetko, S. (1991), Osnove glazbene kulture. Zagreb: Školska Knjiga
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu