Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Obiteljska pedagogija
Kratica: OP-5USOpterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Prof. dr. sc. Jasna Krstović
Izvođači: Jasna Arrigoni prof. ( Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
- Vrednovati do sada stečena znanja kao pretpostavke za razumijevanje, tumačenje i interpretiranje posebnosti odgojno-obrazovnog rada u primarnom obrazovanju
- interpretirati obitelj kao društvenu grupu i kao edukacijski kontekst
- razlikovati i podurpijeti strukture suvremene obitelji kao pretpostavke za njenu odgojnu funkciju
- interpretirati i usporediti različita teorisjka gledišta kojima se tumače posebnosti odgojnog djelovanja u suvremenoj obitelji; kritičko promišljanje i razumijevanje u području odgojnih procesa u suvremenoj obitelji
- razlikovati suvremenestilove obiteljskog odgoja i njihove implikacije u posebnosti primarnog obrazovanja
- kreirati strategije za uspostavu kvalitetne suradnje s roditeljima kao dijela profesionalne obveze
- izgraditi i dalje razvijati partnerske odnosne relacije s roditeljima

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Obiteljska pedagogija kao pedagoška disciplina
1.1. Cilj, zadaci i predmet; mjesto u sustavu pedagoških disciplina i odnos prema drugim znanostima
2. Obitelj kao društvena skupina;
2.1. Povijesni pregled: od porodice do suvremene obitelji;
2.2. Osnovne sociološke kategorije: srodstvo, struktura, odnosi, položaji i uloge, funkcije
2.3. Suvremena obitelj i njene značajke;
2.4. Pedagoške implikacije promjena u suvremenoj obitelji
3. Obitelj kao odgojna zajednica;
3.1. Posebnosti odgojnih utjecaja u obitelji kao primarnoj odgojnoj zajednici;
3.2. Roditeljstvo-vrijednosni sustav roditelja
3.3. Stilovi odgoja suvremene obitelji; sredstva i metode roditeljskog utjecaja.
4. Otvorenost obitelji prema društvenoj sredini;
4.1. Potrebe suvremene obitelji-komunikacijska dimenzija;
4.2. Čimbenici socijalne komunikacije
4.3. Škola kao komunikacijska jedinica - sociološke, psihološke i pedagoške pretpostavke izgradnje odnosa
5. Partnerstvo s obitelji;
5.1. Partnerski odnos s obitelji i kako ga postici.
5.2. Oblici, sadržaji i metode u realizaciji partnerskih odnosa s obitelji
6. Učitelj - ključni čimbenik u izgradnji partnerskog odnosa s roditeljima;
6.1. Učiteljeve profesionalne zadaće
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
4. Obavezna: 1. Baloban J. ( 2005). U potrazi za identitetom .Komparativna studija vrednota Hrvatska i Europa. Golden Marketing-Tehnička knjiga . Zagreb (odabrana poglavlja) 2. Ljubetić, M. (2010). Partnerstvo obitelji, vrtića i škole. Zagreb: Školska knjiga 3. Ljubetić, M. (2012). Nose li dobre roditelje roda?. Zagreb: Profil International (odabrana poglavlja)
Preporučena literatura:
3. 1. Milić, A. (2001). Sociologija porodice. Beograd:Čigoja. (odabrana poglavlja) 2. Čudina-Obradović,M.,Obradović, J. (2002), Potpora roditeljstvu: izazovi i mogućnosti. Revija socijalne politike, br.1, str. 45-68. 3. Ljubetić M. (2006) Pedagoškim obrazovanjem roditelja do osvješćivanja i poštivanja prava djeteta. Dijete i društvo, god. 8. br. 1 4. Pahić, T., Miljević-Riđički, R., Vizek-Vidović, V. (2010), Uključenost roditelja u život škole: percepcija roditelja opće populacije i predstavnika roditelja u školskim tijelima. Odgojne znanosti, br. 2, str. 329-346. 5. Maleš, D., Markovinović, A. (2011), Pravo djeteta na sudjelovanje u procesu suradnje obitelji i odgojno-obrazovne ustanove. Unapređenje kvalitete života djece i mladih, Tuzla, BiH, str. 123-133.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu