Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Školska praksa II
Kratica: ŠP2-6USOpterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 30(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Pred. Jasna Vukonić Žunič
Izvođači:
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Studenti/ce će:
-istražiti opću i specifičnu organizaciju života i rada u školi; kulturnu i javnu djelatnost škole
-usporediti temeljna teorijsko-metodološka znanja i praktični rad s učenicima
-ustanoviti važnost kvalitetne pripreme i provedbe nastavnih aktivnosti u školi
-planirati i programirati nastavne i izvannastavne aktivnosti
-samostalno voditi obveznu pedagošku dokumentaciju
-usporediti rad ućenika u razredu
-ustanoviti provodbu zdravstvene, socijalne i ekološke edukacije učenika
-voditi redovitu, dopunsku, dodatnu nastavu, izvannastavne aktivnosti i organizirano slobodno vrijeme učenika
-izrađivati i primijeniti različiti didaktički materijal
-analizirati različite stilove poučavanja i učenja

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
-upoznavanje s kulturnom i javnom djelatnošću škole
-samostalni rad s obveznom školskom dokumentacijom te njezinim ispravnim i redovitim vođenjem
-upoznavanje sa zakonima, pravilnicima i propisima koji reguliraju djelatnost osnovne škole
-prisustvovanje redovnom nastavnom radu i svim ostalim aktivnostima u školi (izvannastavne aktivnosti, dopunska, dodatna nastava)
-prisustvovanje ostalim aktivnostima koje provode stručni timovi u školi tijekom prakse (individualni razgovori s roditeljima, roditeljski sastanci, školski izleti, terenska nastava, sjednice i stručni sastanci)
-ukazivanje na važnost kvalitetnog pripremanja za izvođenje svih nastavnih akitvnosti u školi
-vođenje redovite, dopunske, dodatne nastave, izvannastavnih aktivnosti i organiziranog slobodnog vremena učenika
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Nastavni plan i program od I.-IV. razreda (MZOS, Zagreb, 2006.) 2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 8/2008.) 3. Pedagoški standard (Narodne novine 5/2008.) 4. Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (MZOS, Zagreb, 2010.)
Preporučena literatura:
2. Nastavni plan i program Zdravstvenog odgoja za osnovnu i srednju školu (MZOS; 2013)
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu