Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika hrvatskog jezika III
Kratica: MHJ3-7USOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 45(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Doc. dr. sc. Marinko Lazzarich
Izvođači: Doc. dr. sc. Marinko Lazzarich ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Metodika hrvatskog jezika II - položena!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Sposobnost usmenog i pisanog komuniciranja na materinskome jeziku, Sposobnost izvođenja nastavnoga sata i primjene znanja u praktičkim situacijama, Poticanje etičkog rasuđivanja i ponašanja, Poticanje jezične i komunikacijske pismenosti kod učenika, Sposobnost planiranja, organiziranja i provedbe nastavnih aktivnosti, Sposobnost konzultiranja znanstvene i stručne literature, Planiranje nastavnoga procesa s preciznim ciljevima i očekivanim ishodima učenja, Primjena nastavnih metoda i oblika rada, Sposobnost interakcije i suradnje s drugima u različitim socijalnim situacijama

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Jezično-intelektualni razvoj, Hrvatska metodička povijest (metodičke škole), Sinkronija i dijakronija u metodici. Gramatika u osnovnoj školi, Svrha i funkcionalnost nastave gramatike u razrednoj nastavi, Struktura nastavnoga sata jezika / faze sata, Jezični predložak / LMP, Načelo teksta u nastavi jezika, Planiranje nastave, Slobodne aktivnosti u razrednoj nastavi, Kurikul (kurikul i nastavni plan i program), Učeničko stvaralaštvo; vrednovanje učeničkih stvaralačkih pokušaja, Metodički artefakti, Vježbe u nastavi izražavanja; načela u nastavi jezičnoga izražavanja
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obvezna literatura 1. D. Rosandić, Metodika književnog odgoja, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
2. Dopunska literatura 1. S. Težak, Teorija i praksa hrvatskoga jezika 2, Školska knjiga, Zagreb, 1983. 2. K. Visinko, Dječja priča, Školska knjiga, Zagreb, 2005. Časopisi: Napredak, Život i škola, Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Libri & liberi, Školske novine (informativno) Mrežni izvori: portal znanstvenih časopisa Hrvatske, Hrčak
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Metodika hrvatskog jezika II
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu