Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika matematike III
Kratica: MM3-9USOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 45(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. Miljenko Stanić
Izvođači: V. pred. Miljenko Stanić ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Metodika matematike II - položena!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Činjenična znanja. Analiziranje činjenica unutar područja rada ili učenja
Teorijska znanja. Analiziranje teorijskih znanja unutar područja rada ili učenja
Vještine: spoznajne .Jednostavna apstraktna logička razmišljanja (potrebna za odabir i primjenu
relevantnih informacija u izvršenju skupa složenih specifičnih zadataka) u promjenjivim uvjetima.
Samostalnost. Izvršenje složenih zadataka i prilagođavanje vlastitoga ponašanja unutar
zadanih smjernica u poznatim uvjetima
Odgovornost. Preuzimanje odgovornosti za izvršenje složenih zadataka u poznatim uvjetima

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Ocjenska predavanja u O.Š. ˝ Nikola Tesla˝ u Rijeci
Razgovor o održanim predavanjima studenata.
U slobodnim terminima, između ocjenskih predavanja, održat će se predavanja iz metodike s temama:
1. Analiza raznih nacionalnih udžbenika za razrednu nastavu iz matematike
2. Usporedba stranih udžbenika s hrvatskim udžbenicima iz matematike u razrednoj nastavi
3. Internet kao izvor znanja
4. Ponuđene igre za 1 i 2 razred na netu
5. Ponuđene igre za 3 i 4 razred na netu
6. Zajednička obrada sa studentima posebnih tema iz prakse u razredu na ocjenskim
predavanjima s naglaskom na konstruiranje igre uz korištenje IT didaktičkih sredstva 1.
7. Zajednička obrada sa studentima posebnih tema iz prakse u razredu na ocjenskim predavanjima s naglaskom na konstruiranje igre uz korištenje IT didaktičkih sredstva 1.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obvezatna: 1. Z.Kurnik: Posebne metode rješavanja matematičkih problema, Element, Zagreb, 2010. 2. M. Pavleković: Matematika i nadareni učenici , Element, Zagreb, 2009. 3. Matematika i škola , časopis ,Element, Zagreb. Dodatna: 1. M. Pavleković: Metodika nastave matematike s informatikom I , Element, Zagreb, 2001. 2. M. Pavleković: Metodika nastave matematike s informatikom II, Element, Zagreb, 1999. 3. G.Polya: Kako riješiti matematički zadatak ? , Školska knjiga, Zagreb 1966. 4. G.Polya: Mathematical Discovery, John Wiley and sons.inc, New York 1965. 5. P.Liebeck: Kako djeca uče matematiku, Educa, Zagreb 1984.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Metodika matematike II
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu