Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Razvojna psihologija
Kratica: RP-1PPOpterećenje: 30(P) + 30(S) + 15(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Doc. dr. sc. Sanja Tatalović-Vorkapić
Izvođači: Doc. dr. sc. Sanja Tatalović-Vorkapić ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Opći je cilj kolegija upoznati studente s temeljnim spoznajama o razvoju djece u ranom djetinjstvu i predškolskom periodu, koji su neophodni za razumijevanje i adekvatnu primjenu zakonitosti predškolskog odgoja s ciljem poticanja kvalitetnog psihofizičkog razvoja.
Nakon učenja sadržaja iz kolegija Razvojna psihologija, student će moći:
1.Identificirati i opisati osnovne termine normativnog razvoja djeteta u ranom djetinjstvu i predškolskog perioda iz svih razvojnih područja
2.pravilno opisati I prepoznati temeljne pojmove iz domene normativnog ali i specifičnog individualnog razvoja predškolskog djeteta
3.dati primjere specifičnosti u pojedinim razvojnim područjima/dobi, kao i primjere optimalnih psiholoških uvjeta za razvoj predškolskog djeteta
4.interpretirati I protumačiti razvojne karakteristike djece predškolske dobi iz svih razvojnih područja
5.analizirati značajke razvoja s ciljem preispitivanja razlika u pojedinim specifičnostima različitih individualnih razvoja ili razlika/sličnosti između pojedinog individualnog razvoja s normativnim razvojem djeteta u ranom djetinjstvu i predškolskog djeteta
6.uopćavati stečene spoznaje iz pojedinog razvojnog područja/dobi predškolskog djeteta, generirati značajke obitelji djeteta i predškolske ustanove, te na osnovu toga planirati i predložiti optimalne psihološke uvjete za kvalitetan razvoj predškolskog djeteta
7.opisati pojedine razvojne dobi u svim razvojnim područjima, analizirati ih u odnosu na njihove karakteristike, te kreirati odgajanje primjenom tih spoznaja
8.kritički prosuđivati dosadašnje spoznaje I novija istraživanja iz područja razvojen psihologija, a s aspekta rada budućeg odgajatelja
9.na temelju osmišljene interakcije s djetetom predškoslke dobi, roditeljima i/ili odgajateljima dati primjer i diskutirati o temeljnim spoznajama iz područja razvojen psihologije
10.na osnovu specifičnosti pojedinog razvojnog područja/dobi uopćiti zaključke, osmisliti njihovu implementaciju u vrtićkom okruženju, te pored toga kreirati rješenja za pojedine problemne situacije ili krize u životu djeteta ali i njihovih roditelja (npr. prilagodba djeteta na polazak u jaslice/vrtić)

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Uvod i metode istraživanja u razvojnoj psihologija; Razvojne teorije; Prenatalni razvoj, porod i stanje novorođenčeta; Fizički rast i motorički razvoj; Osjetilno-perceptivni razvoj; Razvoj inteligencije i kognitivni razvoj; Emocionalno-socijalni razvoj, razvoj privrženosti i ličnosti; Razvoj govora; Razvoj pojma o sebi i samoregulacija u predškolskoj dobi; Moralni razvoj, prosocijalno ponašanje i agresivnost; Razvoj spolnih uloga i odnosi s vršnjacima; Razvoj igre i dječjeg crteža; Obitelj i razvoj predškolskog djeteta, te stilovi roditeljstva; zlostavljanje djece, Kontekst razvoja: vrtići i mediji; Optimalni psihološki uvjeti za razvoj predškolskog djeteta
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Berk. L. E. (2008). Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap. 2. Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1998). Djecja psihologija. Jastrebarsko: Slap. 3. Starc, B., Cudina-Obradovic, M., Pleša, A., Profaca, B., Letica, M. (2004). Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi. Zagreb: Golden market.
Preporučena literatura:
2. 1. Brajša-Žganec, A. (2003). Dijete i obitelj ? emocionalni i socijalni razvoj. Naklada Slap, Jastrebarsko. 2. Buggle, F. (2002). Razvojna psihologija Jeana Piageta. Naklada Slap, Jastrebarsko. 3. Cuturic, N. (1996). Psihicko-motoricki razvoj djece u prve dvije godine života. Jastrebarsko: Naklada Slap. 5. Duran, M. (2004). Dijete i igra. Naklada Slap, Jastrebarsko. 6. Furlan, I. (1988). Čovjekov psihički razvoj. Školska knjiga, Zagreb.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu