Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodologija kvalitativnih istraživanja
Kratica: MKLI-2PDOpterećenje: 45(P) + 15(S) + 30(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Doc. dr. sc. Renata Čepić
Izvođači: Doc. dr. sc. Renata Čepić ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Očekuje se da studenti:
-demonstriraju višu razinu znanja i razumijevanja obilježja kvalitativno usmjerenih istraživanja;
-kritički koriste znanstvenu i stručnu literaturu iz ovoga područja te prikupljati i analizirati različitu dokumentaciju;
-razumiju osnovnu svrhu provođenja kvalitativnih istraživanja i prepoznati mogućnosti koje imaju u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
-pojasne razlike između kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja pedagoških fenomena;
-steknu znanja o osnovnim obilježjima kvalitativno usmjerenih istraživanja;
-budu osposobljeni analizirati prednosti i nedostatke kvalitativno usmjerenih istraživanja;
-pokažu osnovna znanja identificiranja i razumijevanja svrhe, predmeta, obilježja, te metodologijskih specifičnosti planiranja i provođenja različitih vrsta kvalitativno usmjerenih istraživanja;
-razumiju etička pravila i norme znanstvenog rada u provođenju kvalitativnih istraživanja (važnost načela svjesnog pristanka, izvori napetosti, etičke dvojbe, etički kodeks postupanja);
-razvijaju kompetencije koje su važne za izradu nacrta kvalitativnog istraživanja, te planiranje i provođenje tih istraživanja u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1.Kvalitativni i kvantitativni pristup u istraživanju pedagoških problema: osnovne razlike. Osnovna obilježja kvalitativno usmjerenih istraživanja. Prednosti i nedostaci kvalitativno usmjerenih istraživanja.
2.Vrste kvalitativnih istraživanja (Studija slučaja, etnografska istraživanja, akcijska istraživanja, Gradbena/Utemeljena teorija, Hermeneutičko-fenomenološka istraživanja, klinička i povijesna istraživanja, narativna istraživanja, kritička istraživanja, postmoderna istraživanja)
3.Planiranje kvalitativnih istraživanja i odabir uzorka
4.Postupci i instrumenti za prikupljanje podataka u kvalitativnim istraživanjima
5.Kvalitativna analiza podataka i pisanje istraživačkog izvješća
6.Etika istaživanja s djecom.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obavezna literatura: 1.Koller-Trbović, N., Žižak, A. (2008), (ur.) Kvalitativni pristup u društvenim znanostima Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 2.Slunjski, E. (2011). Kurikulum ranog odgoja: Istraživanje i konstrukcija. Zagreb: Školska knjiga.(Odabrana poglavlja) 3. Mukherji, P. Albon, D, (2010), Research Methods in Early Childhood: An Introductory Guide. Sage. Los Angeles/London/New Delhi/singapore/Washington DC
Preporučena literatura:
2. Dodatna literatura: 1.Cohen, L ., Lauren i Morrison, K. (2007.): Metode istraživanja u obrazovanju. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja) i druga literatura po preporuci nositelja kolegija
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu