Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Zdravstveni odgoj
Kratica: ZO-3PPOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 30(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Prof. dr. sc. Jelena Roganović
Izvođači: Prof. dr. sc. Jelena Roganović ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Studenti će biti osposobljeni:
- provoditi njegu, higijenu i zdravstveni odgoj dojenčeta i predškolskog djeteta
- razlikovati najčešće dječje bolesti
- rano otkriti poremećaje u razvoju i primijeniti mjere pojačane stimulacije kod blagih odstupanja u razvoju
- izvoditi hitne medicinske intervencije.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Organizacija i provođenje zdravstvene zaštite majki i djece.
Zdravstveno stanje majki i djece-demografski i biostatistički podaci.
Rast i razvoj djeteta.
Medicinska psihologija djeteta.
Najčešće nasljedne i prenatalno stečene bolesti.
Prehrana malog djeteta i poremećaji stanja uhranjenosti.
Dječje infektivne bolesti.
Cijepljenje.
Bolesti dišnih organa.
Alergijske bolesti.
Bolesti srca i krvotoka.
Bolesti krvi i krvotvornih organa.
Bolesti probavnih organa.
Bolesti bubrega i mokraćnih putova.
Bolesti žlijezda s unutarnjim izlučivanjem.
Bolesti živčanog sustava.
Kronično bolesno dijete.
Djeca ometena u razvoju.
Udesi u dječjoj dobi.
Njega zdravog djeteta.
Hitne intervencije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mardešić D. Pedijatrija.Školska knjiga, Zagreb, 2005.
Preporučena literatura:
2. 1. Malčić I, Ilić R. Pedijatrija sa zdravstvenom njegom, Školska knjiga, Zagreb, 2008. 2. Prlić, N. Zdravstvena njega I, Školska knjiga, Zagreb, 2007.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu