Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Glazbena metodika u integriranom kurikulumu I
Kratica: GMK1-4PPOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 30(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Prof. v. š. dr. sc. Renata Sam Palmić
Izvođači: Prof. v. š dr. sc. Renata Sam Palmić ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Glazbena umjetnost - položena!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Znanja: Vrednovanje pojmova, načela i teorija glazbenih i glazbenometodičkih, sadržaja , oblika i postupaka u glazbenom području pjevanja uz pokret i instrumentalnu pratnju.
Spoznajne vještine: Interpretacija, kreativno posredovanje prikupljenih glazbenih i glazbenometodičkih činjenica u području pjevanja.
Psihomotorične vještine: Realizacija glazbenih primjera: pjevanjem, sviranje i pokretom u samostalnoj i ntegrativnoj glazbenoj situaciji.
Socijalne vještine: Komuniciranje u glazbenoj situaciji: ponašajna i verbalna komunikacija u glazbenom posredovanju u skupnom i individualnom radu.
Samostalnost: Istraživanje mogućnosti u okvirnim glazbenometodičkim postupcima, istraživanje potreba i glazbenih dispozicija i sposobnosti djeteta.
Odgovornost: Odgovornost u preuzimanju uloge refleksivnog posrednika i empatičnog edukatora u razvoju dječje glazbene osjetljivosti, kreativnog razvoja djeteta na primatu neposredne glazbene situacije.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Upoznavanje studenata s kolegijem, literaturom i hodogramom u nastavi koji se odnosi na realizaciju njihovih obveza do kraja semestra/kolegija.
2. Cilj i zadaci glazbenog odgoja i obrazovanja u predškolskom odgoju.
3. Određenja glazbe, vrste glazbe s obzirom na oblike, način izvedbe, vrste glasova i instrumenata.
4. Vokalna glazba i vrste instrumentalne glazbe primjerene predškolskom odgoju.
5. Glazbeni razvoj djeteta od rođenja do kraja treće godine
6. Glazbeni razvoj djeteta od četvrte godine do polaska u školu.
7. Glazbena odgojnoobrazovna područja, aktivnosti i sadržaji.
8. Vokalna glazba: glazbeni sadržaj i oblik u brojalici i pjesmi
9. Pjesma za dijete i dječja pjesma. Izbor pjesme: glazbeni, sadržajni i jezični elementi.
10. Brojalica: igra, igračka. Određenje brojalice, vrste b. prema načinu izvođenja i vrste b. prema sadržaju.
11. Brojalica i pjesma u djelatnostima i aktivnostima odgojnoobrazovnog rada.
12. Glazbena metoda rada i metodički postupci: glazbena motivacija, glazbena demonstracija: usvajanje i ponavljanje pjesme/brojalice, estetska komunikacija u glazbenoj interakciji.
13. Glazbena metoda rada i metodički postupci: glazbena motivacija, glazbena demonstracija: usvajanje i ponavljanje pjesme/brojalice, estetska komunikacija u glazbenoj interakciji.
14. Pismena priprema za glazbenu integriranu aktivnost.
15. Pismena priprema za glazbenu integriranu aktivnost.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obavezna: 1. Sam, R. (1998) Glazbeni doživljaj u odgoju djeteta, Rijeka: Glosa (odabrana poglavlja); 2. Sam, R. (1992) Sviramo uz pjesmu, Rijeka: Glosa; Jurišić, G. i Sam Palmić, R. (2002) Brojalica, snažan glazbeni poticaj, Rijeka: Adamić; 3. Manasteriotti, V. (1979) Zbornik pjesama i igara (pjesme i glazbene igre), Zagreb: Školska knjiga; 4. Manasteriotti, V. (1978) Prvi susreti djeteta s muzikom, Zagreb: Školska knjiga 5. Čudina-Obradović (1990) Nadarenost, razumijevanje, prepoznavanje i razvijanje. Zagreb: Školska knjiga
Preporučena literatura:
2. Dodatna: 1. Dahlhaus, C. (2003) Estetika glazbe, Zagreb: Sintagma 2. Sam Palmić, R. (2009) Glazbena baština otoka Krka u odgoju djeteta, Magistra Iadertina, Sv.4, Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja: str. 85-99.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Glazbena umjetnost
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu