Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Likovna metodika u integriranom kurikulumu II
Kratica: LMK2-4PPOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 30(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Anita Rončević
Izvođači: V. pred. dr. sc. Anita Rončević ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Likovna metodika u integriranom kurikulumu I - odslušana!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1.4 Literatura (izvori za učenje) Obavezna: 1. Herceg, L., Rončević, A. i Karlavaris, B. (2010). Metodika likovne kulture djece rane i predškolske dobi. Zagreb: Alfa 2. Rončević, A. (2011). Multimediji u nastavi. Split: Redak 3. Karlavaris, B. (2007). Fenomen dječjeg crteža. Novi Sad: vlastito izdanje 4. Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece. (1991), Glasnik 7/8. Zagreb: Ministarstvo prosvjete i športa RH. Dodatna: 1. Dorance, S. (2003). 80 kreativnih likovnih radionica za odgajatelje i učitelje. Zagreb: Profil. 2. Goldberg, S. (2003). Razvojne igre za predškolsko dijete. Lekenik: Ostvarenje. 3. Gopnik, A, Meltzoff, A. N. i Kuhl, P. K. (2003). Znanstvenik u kolijevci. Zagreb: Eduka 61. 4. Ilištin, V, Marinović Bobinac, A. i Radin, F. (2001). Djeca i mediji. Zagreb: Idiz. 5. Phelan, T.W. i Schonour, S.J. (2006). 1-2-3 Uspjeh za odgojitelje i učitelje. Lekenik: Ostvarenje. 6. Britton, L. (2000). Montessori Učenje kroz igru. Zagreb: Hena com. 7. Einon, D. (2004). Igre učilice. Zagreb: Profil International. 8. Silberg, J. (2002). Igre mozgalice. Zagreb: Profil International. 9. Allue, J.M. (2001). Velika knjiga igara. Zagreb: Profil International. Napomena: Nastavni radni materijali i navedena literatura nisu jedini izvori spoznaja, stoga se studentima preporučuje samostalno traženje različitih izvora kojima će utjecati na svoj razvoj. Također se od studenata očekuje sudjelovanje u e-learning modulu, koji će sadržavati sve potrebne informacije ovog kolegija. Dogovorno, studentima se pruža mogućnost stjecanja dadatnih postotaka u udjelu u ocjeni iz kategorija u kojima prikažu informacije koje su sami potražili i kojima obogaćuju nastavu.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Likovna metodika u integriranom kurikulumu I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu