Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Integrirani kurikulum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Kratica: IKRO-6PPOpterećenje: 30(P) + 30(S) + 15(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić
Izvođači: Pred. Jadranka Tomljanović ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
- razlučiti i interpretirati projekt kao model cjelovitog integriranog učenja
- razlikovati raznovrsne uloge odgajatelja u dječjim aktivnostima i projektima
- izraditi i prezentirati projekt vrtića (organizacija prostora i materijala) koji je u skladu s dječjom prirodom i procesno orijentirana arhitektura
- demonstrirati znanje učinkovitih strategija u poticanju ukupnih razvojnih dosega djeteta u ranom djetinjstvu
- konstruirati odgojno-obrazovni kontekst kao poticajno - razvojni, po mjeri sve djece i svakog djeteta posebno, u odnosu na njihove sposobnosti, mogućnosti, potrebe i interese te na tim osnovama ostvarivati integriranu odgojno-obrazovnu praksu;
- prezentirati znanje u promatranju i procjeni djetetovih aktivnosti i mogućnosti kao pretpostavci konstrukcije integriranog kurikuluma u smislu odgovora na njegove razvojne i odgojno-obrazovne potrebe;
- razviti, implementirati i evaluirati integrirani kurikulum u ukupnosti svih razvojnih područja (kineziološkom, glazbenom, likovnom, jezično-komunikacijskom te istraživačko-spoznajnom ), koristeći aktivnosti i materijale u skladu sa suvremenim razvojnim teorijama kojima se tumači dječji razvoj;

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Rad djece i odgajatelja na zajedničkom planiranju i provođenju projekta kao modela cjelovitog integriranog učenja, suradničkog učenja, uključivanjem roditelja i lokalne zajednice_ sukonstrukcija kurikuluma.
2. Raznovrsne uloge odgajatelja u odgojno-obrazovnim aktivnostima (promatrač, sudionik, pomagač, inicijator, poticatelj, istraživač, moderator, voditelj, dokumentator i dr.)
3. Roditelji kao resursi znanja u odgojno-obrazovnom procesu
4. Pedagoška dokumentacija i odgajatelj.
5. Kurikulumski pristup pri izboru i metodičkom oblikovanju sadržaja, realizacije i vrednovanja
6. Uloga dokumentacije u poticanju suradničkog učenja djece (dokumentiranje procesa učenja djece i odgajatelja)
7. Uloga odgajatelja u kreiranju, promatranju, poticanju i evaluiranju dječjeg iskustvenog učenja (manipuliranjem, istraživanjem, eksperimentiranjem, izražavanjem te revidiranjem i dograđivanjem prethodnih dječjih iskustava)
8. Mješovite odgojne skupine i suradničko učenje djece
9. Roditelji i odgajatelji-partneri u građenju i evaluiranju kurikuluma
10. Procesno orijentirana arhitektura
11. "Projektiranje" projekta (oblika integriranog kurikuluma) kao način istraživanja dječjeg učenja u podržavanju prirodne, urođene znatiželje za istraživanjem i stvaranjem temelja cjeloživotnom učenju.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Miljak,A. (2009), Integracijski pristup u ranom odgoju i obrazovanju na konceptualnoj i/ili djelatnoj razini. Zbornik radova: Integracijski pristup kao načelo u radu s djecom predškolske dobi. Str.11-21. 2. Miljak, A. (2007), Teorijski okvir sukonstrukcije kurikuluma ranog odgoja. U: Previšić, V (ur.), Kurikulum: teorije-metodologija-sadržaj-struktura. Zagreb, Školska knjiga.str.205-249 3. Slunjski, E. (2006), Stvaranje predškolskog kurikuluma u vrtiću_organizaciji koja uči. Zagreb: Mali profesor. Čakovec: Visoka učiteljska škola. 4. Tematski broj: Mješovite odgojne skupine, Dijete, vrtić, obitelj br. 43/2006.
Preporučena literatura:
2. 1. Šagud, M., Kermeci,M. (2009), Integriranje pedagoške teorije u kompleksno područje prakse. U: Vujičić, L., Duh,M. Interdisciplinarni pristup učenju- put ka kvalitetnijem obrazovanju djeteta. Str. 235-245. 2. Slunjski,E., Malašić, A. (2009), Integrirano učenje djece i dokumentiranje njihovih aktivnosti u vrtiću. U: Vujičić, L., Duh,M. Interdisciplinarni pristup učenju- put ka kvalitetnijem obrazovanju djeteta. Str.223-235. 3. Hajdin,Lj. (2009), Od strogo vođenih do samoorganizirajućih aktivnosti djece u dječjim vrtićima. U: Vujičić, L., Duh,M. Interdisciplinarni pristup učenju- put ka kvalitetnijem obrazovanju djeteta. Str.111-123. 4. Duh, M. (2009). Likovno-oblikovne strategije predškolske djece. U: Vujičić, L., Duh,M. Interdisciplinarni pristup učenju- put ka kvalitetnijem obrazovanju djeteta.str.85-99
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu