Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
ZAVRŠNI RAD
Kratica: ZR-6PPOpterećenje: 0(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji:
Izvođači: Doc. dr. sc. Željko Boneta ( Seminar )
V. pred. Vesna Katić ( Seminar )
V. pred. Dragan Kinkela ( Seminar )
Prof. dr. sc. Jasna Krstović ( Seminar )
Doc. dr. sc. Mirna Marić ( Seminar )
V. pred. dr. sc. Anita Rončević ( Seminar )
Prof. v. š dr. sc. Renata Sam Palmić ( Seminar )
Doc. dr. sc. Sanja Skočić Mihić ( Seminar )
Doc. dr. sc. Sanja Tatalović-Vorkapić ( Seminar )
Doc. dr. sc. Biljana Trajkovski ( Seminar )
Doc. dr. sc. Maja Verdonik ( Seminar )
Izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić ( Seminar )
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Integrirani kurikulum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Položen : Obiteljska pedagogija
Položen : Jezično-komunikacijski integrirani kurikulum II
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu