Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Neuropsihološke osnove ranog učenja
Kratica: NORU-3PDOpterećenje: 45(P) + 30(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Doc. dr. sc. Darko Lončarić
Izvođači: Doc. dr. sc. Darko Lončarić ( Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Osnovni cilj ovog kolegija jeste omogućiti studentima razumijevanje neuroloških i fizioloških osnova kognitivnog razvoja te recipročan odnos bioloških i psiholoških odrednica ranog i predškolskog razvoja i kognitivnih sposobnosti vezanih uz rano učenje. U tom kontekstu posebno će se naglasiti važnost poticajne i obogaćene okoline za razvoj predškolskog djeteta.
Očekuje se da će nakon odslušanog kolegija Neuropsihološke osnove ranog učenja i uz pomoć dostupnih programa za e-učenje (Moodle) studenti moći:
- aktivno sudjelovati u procesu "e-učenja" (informatička pismenost)
- pronaći informacije potrebne za obradu određene nastavne teme, usporediti ih, procijeniti njihovu primjerenost zadanoj temi i organizirati ih u funkcionalnu cjelinu (informacijska pismenost)
- surađivati s drugim studentima u realizaciji zajedničkog zadatka (interpersonalne vještine i timski rad)
- opisati razvoj neurološkog sustava
- objasniti utjecaj okolinskih čimbenika na razvoj neurološkog sustava
- argumentirati važnost i doprinos modela obogaćivanja za neurološki i kognitivni razvoj
- osmisliti program obogaćivanja za djecu u razdoblju ranog i predškolskog djetinjstva
- prepoznati djecu s različitim stilovima učenja i izraditi primjerene individualizirane programe obogaćivanja i poučavanja.
- objasniti povezanost kognitivnog razvoja s pokretom i osjetilnim iskustvima
- osmisliti program razvoja dječjih potencijala integrativnom metodom razvoja kroz pokret, glazbu i igru.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Neurološki razvoj;
2. Osjeti, percepcija i procesiranje informacija;
3. Okolinski utjecaji i hrana za mozak;
4. Plastičnost mozga i kritična razdoblja;
5. Uloga emocija i njihova povezanost s umom i tijelom;
6. Model obogaćivanja; Programi obogaćivanja u prenatalnom razvoju, u prve dvije godine života i u predškolskoj dobi;
7. Lijevi i desni mozak: stilovi učenja i mozgovna lateralizacija;
8. Od misli do pokreta; Pokret i učenje; Kinestetička inteligencija; Pokreti koji potiču kognitivne funkcije;
9. Integrativna metoda razvoja kroz pokret, glazbu i igru.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
3. O1. Diamond, M. i Hopson, J. (2002). Čarobno drveće uma. Lekenik: Ostvarenje
4. O2. Jensen, E. (2005). Poučavanje s mozgom na umu. Zagreb: Educa.
5. O3. Gopnik, A., Meltzoff, A. N. i Kuhl, P. K. (2003). Znanstvenik u kolijevci: što nam rano učenje kazuje o umu? Zagreb: Educa.
Preporučena literatura:
6. D1. Jensen, E. (2004). Različiti mozgovi, različiti učenici. Zagreb: Educa.
7. D2. Hannaford, C. (2007). Pametni pokreti. Buševec: Ostvarenje
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu