Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sukonstrukcija kurikuluma u predškolskom odgoju i obrazovanju
Kratica: SKPO-3PDOpterećenje: 30(P) + 30(S) + 30(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić
Izvođači: Izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
- generirati višu razinu znanja i razumijevanja u analiziranju, sintetiziranju i vrednovanju u sukonstruiranju kurikuluma predškolskog odgoja i obrazovanja
- preispitati sposobnosti primjene znanja u praksi stvaranjem novih ideja i kontinuiranom brigom o kvalitetnoj odgojno-obrazovnoj praksi s djecom od treće godine do polaska u osnovnu školu
- demonstrirati i primjenjivati sposobnosti kvalitativno više razine interpretacije i evaluacije istraživačkih vještina u sukonstruiranju kurikukuma predškolskog odgoja i obrazovanja
- izgraditi sustav poticanja i procjenjivanja procesa i učinaka dječjeg učenja i razvoja
- primijeniti integrativnost različitih metodičkih postupaka, oblika i sadržaja za cjelovito (holističko) odgojno-obrazovno djelovanje na dijete i s djetetom
- poduprijeti promišljanja novih strategija u sukonstruiranju integriranog kurikuluma kao odgovor na suvremene spoznaje o djetetu i djetinjstvu
- analizirati, evaluirati i unapređivati teoriju i praksu suvremenog predškolskog odgoja i obrazovanja
- demonstrirati sposobnost konstrukcije istraživačkog zadatka koji će se rješavati praktičnim istraživanjem, analizom i interpretacijom rezultata

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Konstruiranje i sukonstruiranje znanja u odgojno-obrazovnoj ustanovi
2. Sukonstrukcija predškolskog kurikuluma
3. Odnos kurikuluma i odgojne prakse
4. Dimenzije sukonstruiranja kurikuluma
5. Prostorno i materijalno okruženje kao dimenzija sukonstruiranja predškolskog kurikuluma
6. Fleksibilna organizacija vremena kao dimenzija sukonstrukcije kurikuluma
7. Razvoj suradničkih odnosa kao dimenzija sukonstruiranja kurikuluma
8. Istraživanje odgojne prakse i sukonstruiranje kurikuluma
9. Učenje od djece, o djeci i zajedničko učenje s djecom
10.Sukonstruiranje kurikuluma kroz rad na projektu čiji razvoj planiranju djeca
11.Umrežavanje suradnje u sukonstruiranju kurikuluma
12. Pedagoško istraživanje i sukonstrukcija kurikuluma
13.Dokumentiranje procesa učenja i sukonstrukcije djece u radu na projektima
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Woodhed, M.(2007), Changing perspectives on early childhood:theory, research and policy (prijevod) 2. Slunjski, E.(2011), Kurikulum ranog odgoja. Zagreb: ŠK. 3. Ljubetić, M. (2007), (Samo)vrednovanje u sustavu ranog odgoja i obrazovanja. Pedagogijska istraživanja 4 (1), 43-56. 4. Barth , B. (2004), Razumijeti što djeca razumiju: struktura znanja i njegovo oblikovanje: problemi prijenosa znanja. Zagreb, Profil. 5. Gardner,H.(2005), Disciplinarni um. Zagreb: Educa
Preporučena literatura:
2. 1. Stoll, L., Fink, D. (2000), Mijenjajmo naše škole. Zagreb:Educa 2. Terhart,E. (2001), Metode poučavanja i učenja. Zagreb:duca 3. Mendeš,B.(ur.) (2013),Slike iz povijesti predškolskog odgoja, Rijeka-Split, 4. Hentig, H.(1997), Humana škola. Zagreb: Educa. 5. Hentig,H.(2008), Što je obrazovanje? Zagreb: Educa. 6. Hentig, H. (2007), Kakav odgoj želimo? Zagreb: Educa.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu