Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika likovne kulture II
Kratica: MLK2-6USOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 30(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: v. pred. dr. sc. Anita Rončević
Izvođači:
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Metodika likovne kulture I - pložena!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1.4 Literatura (izvori za učenje) Obavezna: 1. Rončević, A. (2011). Multimediji u nastavi. Split: Redak 2. Herceg, L., Rončević, A. i Karlavaris, B. (2010). Metodika likovne kulture djece rane i predškolske dobi 3. Karlavaris, B. (2007). Fenomen dječjeg crteža. Novi Sad: vlastito izdanje 4. Nastavni plan i program za osnovnu školu. (2006). Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb 5. Karlavaris, B. (1991). Metodika likovnog odgoja 1. Rijeka: Hofbauer Dodatna: 1. Babić, A. (1980). Promatranje umjetničkih djela u osnovnoj školi. Zagreb: Školska knjiga. 2. Belamarić, D. (1987). Dijete i oblik. Zagreb: Školska knjiga. 3. Grgurić, N., Jakubin, M. (1996). Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje. Zagreb: Educa. 4. Tanay, E. R.(1988). Likovna kultura u nižim razredima osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga. Napomena: Nastavni radni materijali i navedena literatura nisu jedini izvori spoznaja, stoga se studentima preporučuje samostalno traženje različitih izvora kojima će utjecati na svoj razvoj. Također se od studenata očekuje sudjelovanje u e-learning modulu, koji će sadržavati sve potrebne informacije ovog kolegija. Dogovorno, studentima se pruža mogućnost stjecanja dadatnih postotaka u udjelu u ocjeni iz kategorija u kojima prikažu informacije koje su sami potražili i kojima obogaćuju nastavu.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Metodika likovne kulture I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu