Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika glazbene kulture II
Kratica: MGK2-7USOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 30(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Mirna Marić
Izvođači:
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Usvojeno znanje predmeta s predviđenim ECTS bodovima: Glazbeno pismo, Glazbena kultura, Glazbeni praktukum I-IV, Metodika glazbene kulture 1

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Razviti instrumentalne opće kompetencije osnovnih teoretski zakonitosti i pravila metodike glazbene kulture: metodički pristup za rad sa djecom u nižim razredima osnovne škole, kritički i estetski osvrt prema glazbenim djelima, demonstriranje i korištenje osnovnih elemenata glazbenog sluha u kreativnom glazbenom izrazu

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Upoznavanje s obvezama Glazbene kulture u IV. razredu osnovne škole
Pjevanje po notnom pismu
Sviranje po notnom pismu
Slušanje glazbe
Obrada tonskog niza u okviru C-dur ljestvice (abeceda, solmizacija)
Obrada notnih vrijednosti
Pjevanje i sviranje po notama
Stvaranje i zapisivanje melodije i ritma
Dječje glazbeno stvaralaštvo kao područje glazbene kulture
Improvizacije - stvaranje melodije i ritma
Glazbene igre, pripremanje i provođenje
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. O.1 Ecimovic, R., Kršek, I. (2002), Glazba i radost. Zagreb: Znanje. O.2 Kazic, J. (1966), Kako nastaje melodija. Zagreb: Školska knjiga. O.3 Požgaj, J. (1988), Metodika nastave glazbene kulture u osnovnoj školi. Zagreb: Školska knjiga. O.4 Županovic, L. (1995), Tvorba glazbenog djela. Zagreb: Školska novine. O.5. Riman, M. (2008), Dijete pjeva. Rijeka, Uciteljski fakujltet u Rijeci.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Metodika glazbene kulture I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu